HTML-ARIA:role=listitem

by trustix


Eklenme Tarihi : 03 Ocak 2021 21:36 Views:     962HTML'de role='listitem' Nedir?

HTML ARIA'da kullanılan role='listitem' değeri role='list' değeri ile birlikte kullanılan bir ifadedir. role='list' yapısı bir liste bölümü belirtmek için kullanılır. role='lisitem' ise değerinden de anlaşılabileceği gibi liste içerisindeki elemanları belirtmek için kullanılmaktadır.

Liste dış tanımlaması role='list' ile liste iç eleman tanımlaması ise role='listitem' ile yapılmaktadır.

Ayrıca role='list' ifadesi kullanmak yerine mümkün olduğunca HTML'de varsayılan olarak liste yapıları için kullanılan <ul> etiketi kullanılmalıdır. role='listitem' ifadesi için ise <li> etiketi aynı şekilde kullanılmalıdır. Çünkü HTML'de bulunan ve liste tanımlamak için kullanılan bu etiketler zaten ekran okuyucular ve yardımcı web teknolojileri için pekala bütün anlamsallığı sağlamaktadır.

Örneğin:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>HTML'de role=listitem</title>

</head>

<body>

  <!-- 
   Eğer bir liste etiketi kullanılmayacaksa
   bu durumda liste dışı tanımlamalar için
   role='list'
   liste içi eleman tanımlamaları içinse
   role='listitem' kullanılır.
  -->
  
  <div role="list">
   <div role="listitem">Python</div>
   <div role="listitem">HTML</div>
   <div role="listitem">Javascript</div>
  </div>

  <!-- 
   Eğer mümkünse tabi ki burada
   olduğu gibi direkt HTML liste etiketleri
   kullanılmalıdır.
  -->

  <ul>
   <li>Python</li>
   <li>HTML</li>
   <li>Javascript</li>
  </ul>
  
</html>

 
Önceki İçerik

Sonraki İçerik


0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019