HTML-ARIA:role=list

by trustix


Eklenme Tarihi : 03 Ocak 2021 21:26 Views:     804HTML'de role='list' Nedir?

 

ARIA'da list değeri bir web sayfasındaki bölümün liste olduğunu belirtmek için kullanılmaktadır. Ayrıca liste bölümünün içerisinden liste elemanları için de listitem değeri aynı şekilde ARIA içerisinde kullanılmaktadır.

Normalde HTML'de listeler <ul> etiketi içerisinde tanımlanır. Sıralı ve sırasız liste olmasına göre de <ul> ya da <ol>  etiketi içerisinde  <li> etiketleri ayrıca liste elemanları için kullanılır. Bu nedenle standart liste oluşturmak için hali hazırda HTML'de bulunan bu etiketler ile liste tanımlanması önerilir.

Ancak  bunun dışında zorunlu olarak farklı şekillerde liste tanımlanmak istediğinde role='list' değerinin verilmesi yardımcı teknolojiler için daha uygun olacaktır.

Örneğin:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>HTML'de role=list</title>

</head>

<body>

  <!-- 
   HTML sayfasında bir liste 
   oluşturulması durumunda buradaki 
   gibi liste oluşturmak için kullanılan
   etiketler içerisine role=list değerinin
   verilmesi gerekir.
   Örnekte dikkat edilirse ayrıca liste 
   yapısı içerisindeki elemanlara için 
   de role='listitem' değeri kullanılmıştır.
  -->
  
  <section role="list">
   <div role="listitem">Python</div>
   <div role="listitem">HTML</div>
   <div role="listitem">Javascript</div>
  </section>
  
</html>

 
Önceki İçerik

Sonraki İçerik


0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019