Python ile Onluk Bir Sayıyı On Altılık Sayıya Çevirme

by trustix


Eklenme Tarihi : 26 Aralık 2020 21:21 Views:     360Python ile onluk tabandaki bir sayıyı on altılık tabandaki bir sayıya dönüştürme kodları.

Onluk tabandaki bir sayıyı on altılık tabandaki bir sayıya dönüştürmek için hazır kodlar.

# Python ile Onluk Bir Sayıyı On Altılık Sayıya Çevirme
# hex() fonksiyonu

sayi_1 = 10
sayi_2 = 12
sayi_3 = 100
sayi_4 = 77


print(hex(sayi_1)) # Output: 0xa
print(hex(sayi_2)) # Output: 0xc
print(hex(sayi_3)) # Output: 0x64
print(hex(sayi_4)) # Output: 0x4d

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019