Python'da zip() Fonksiyonu İle Liste Birleştirme

by trustix


Eklenme Tarihi : 26 Aralık 2020 20:51 Views:     427Python'da zip fonksiyonu kullanarak liste birleştirme kodları.

Birden fazla liste nasıl birleştirilir?

Python'da listeleri birleştirme işlemi.

# Python'da zip fonksiyonu ile listeleri birleştirme
liste_1 = [2, 3, 4, 5, 6]
liste_2 = [5, 6, 8, 11, 34, 44]
liste_3 = ['a', 'b', 'c', 'd']
liste_4 = ['Merhaba', 'Sayın', 'Seyirciler']


birlesikListe = list(zip(liste_1, liste_2, liste_3, liste_4))
print(birlesikListe)
# Output:[(2, 5, 'a', 'Merhaba'), (3, 6, 'b', 'Sayın'), (4, 8, 'c', 'Seyirciler')]

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019