Javascript'te Tür Dönüşümleri

by trustix


Eklenme Tarihi : 07 Aralık 2020 20:37 Views:     392Javascript'de bir değişken tanımlanırken değişkenin hangi türde olacağı belirtilmez. Tanımlanan değişken kendisine atanan veriyi dikkate alarak otomatik olarak o verinin türünde bir değişken olmaktadır. Eğer bir değişkene tırnak işaretleri içerisinde bir veri ataması yapılırsa bu string bir değişken olarak değerlendirir. Eğer bir sayısal ifade atanırsa bu durumda da otomatik olarak number veri türünde bir değişken olarak değerlendirilir. Ancak bazı durumlarda bir değişkenin içeriği tür dönüşümüne tabi tutulmak zorunda kalınabilir. Böyle durumlar için Javascript'te yerleşik bazı metot ve ya fonksiyonlar vardır. Bu yapılar aracılığı ile verilerin türü değiştirilebilir.

 

String Verinin Number Veriye Dönüştürülmesi

 

// Javascript'te Tür Dönüşümleri
// String bir verinin Number veri türüne dönüştürülmesi/*
  Javascript'te tırnak işareti içerisinde yazılan ifadelerin
  string birer değer olarak kabul edildiğinden bahsetmiştik.
  Birinci örnekte iki farklı string ifadesini toplama işlemine
  tabi tuttuk ve sonuç olarak matematiksel bir toplama OLMADI.
  Matematiksel toplama yerine iki ifade direkt olarak
  birleştirilmiş oldu. Ancak ikinci yapıda string ifadelerimizi
  Number komutu ile birer number veriye dönüştürdük. Bu işlemden
  sonra yapılan toplama işlemi matematiksel bir toplama olarak 
  değerlendirilmiş oldu.

*/test1 = '12';
test2 = '7';
result1 = (test1 + test2)
console.log(result1) // Output: 127
console.log(typeof result1) // Output: stringtest3 = Number('12');
test4 = Number('7');
result12 = (test3 + test4)
console.log(result12) // Output: 19
console.log(typeof result12)
 
 

 

 

Number Verinin String Veriye Dönüştürülmesi

 

// Javascript'te Tür Dönüşümleri
// Number Verinin String Veriye Dönüştürülmesi/*
  number veri türündeki bir değişkenin
  string türüne dönüştürülmesi için
  kullanılan yapı String yapısıdır. 
  Bir sayısal değer eğer String metodunun
  içerisine yazılırsa bu durumda Javascript
  veriyi string bir veriye dönüştürecektir.

*/


let val1 = 15;
let val2 = 15;

let result1 = val1 + val2;
console.log(result1) // Output: 30
console.log(typeof result1) // Output: number
let val3 = String(15);
let val4 = String(15);
let result2 = val3 + val4;
console.log(result2); // Output: 1515
console.log(typeof result2); // Output: string
 

 

 

 

Boolean Verinin String Veriye Dönüştürülmesi

 

// Javascript'te Tür Dönüşümleri
// Boolean Verinin String Veriye Dönüştürülmesi


/*
  boolean türündeki bir veri
  String metodu kullanılarak 
  string bir veriye buradaki örnekte olduğu
  gibi dönüştürülebilir.
*/let test1 = true;
console.log(typeof test1) // Output: boolean

let test2 = String(test1)
console.log(typeof test2) // Output: string

 

 

String Verinin Boolean Veriye Dönüştürülmesi

 

// Javascript'te Tür Dönüşümleri
// String Verinin Boolean Veriye Dönüştürülmesi


/*

  string bir veri eğer boolean türünden 
  bir veriye dönüştürülmek isteniyorsa
  bu durumda kullanılacak metot Boolean
  metodudur. Buradaki örnekte görüldüğü
  gibi birinci durumda string olarak 
  değerlendirilen değişkenler
  tür dönüşümüne tabi tutulduktan sonra
  boolen olarak değerlendirilmektedir.
*/


let test1 = '0';
let test2 = '1';
console.log(typeof test1); // Output: string
console.log(typeof test2); // Output: string


let test3 = Boolean(test1);
let test4 = Boolean(test2);
console.log(typeof test3); // Output: boolean
console.log(typeof test4); // Output: boolean
 

 

 

Object Verinin String Veriye Dönüştürülmesi

 

// Javascript'te Tür Dönüşümleri
// Object Verinin String Veriye Dönüştürülmesilet test = new Date();
console.log(typeof test); // Output: object


let test2 = String(test);
console.log(typeof test2); // Output: string


/*

  Bu ve önceki örneklerde görüldüğü gibi
  veri türlerini dönüştürmek için Javascript'te belirli
  metotlar veya fonksiyonlar kullanılabilmektedir. Dönüştürmek
  istediğiniz veriyi uygun metodu kullanarak
  işleme tabi tutabilirsiniz.
*/
 
 

 

 

Evet arkadaşlar Javascript'te yerleşik bazı işlevleri kullanarak veriler arasında dönüştürme işlemlerinin nasıl yapılacağını örnekler üzerinden incelemeye çalıştık.

 

document.write('Herkese İyi Kodlamalar')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019