HTML-ARIA:role=definition

by trustix


Eklenme Tarihi : 26 Aralık 2020 16:31 Views:     513HTML'de role='definition' Nedir?

HTML ARIA'da kullanılan role='definition'  yapısı bir kavramın açıklamasını ya da anlamını belirtmek için kullanılmaktadır. Örneğin mühendislik üzerine içeriklerin olduğu bir web sayfası düşünün. Bu web sayfasında sık sık mühendislik terimleri ve kavramları kullanılacaktır. Bu kavramların açıklamalarının kullanıldığı bölüm için role='definition' yapısı kullanılmalıdır. Bu ekran okuyucunun ne yapacağını bilmesini sağlar.

role='definition' yapısı genellikle aria-labelledby yapısı ile birlikte kullanılır. Çünkü aria-labelledby yapısı da kavramın kendisi için kullanılmalıdır.

Örneğin:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>HTML'de role=definition</title>

</head>

<body>
  <!-- 
    Kavramın yazıdığı HTML etiketine
    aria-labelledby değeri
    ve kavramın açıklamasının
    bulunduğu HTML etiketine ise
    role='definition' değerini belirtiyoruz.
    Bu şekilde web sayfasının anlamsal bir 
    nitelik kazanmasına yardımcı oluyoruz.
    Ayrıca role='term' yapısı da benzer
    şekilde kavramın kendisi için kullanılır.
  -->

  <span role="term" aria-labelledby="definition1">Mekanik : </span>
  <span id="definition1" role="definition">kuvvetlerin nesneler ve devinimler üzerindeki etkisini, devinimi ve dengeyi konu alan fizik dalı.</span>
</html>

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019