HTML-ARIA:role=contentinfo

by trustix


Eklenme Tarihi : 26 Aralık 2020 15:01 Views:     387HTML'de role='contentinfo' Nedir?

 

role='contentinfo' yapısı ifadenin kendisinden anlaşılabileceği gibi bir içerik bilgisi bölümü için kullanılmaktadır. Bu içerik bilgisi bir metnin yazıldığı tarih, metni yazan kişi gibi bilgilerden oluşabileceği gibi bir web sayfasını tasarlayan ya da programalayan kişi hakkındaki bölümü de içerebilir.  Örneğin bir blog yazısının kim tarafından hangi tarihte yazıldığını göstermek istediğinizde bu bölümü role='contentinfo' öznitelik ve parametre değeri ile belirtmeniz anlamsal web açısından önemlidir.

Örneğin:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>HTML'de role=contentinfo</title>

</head>

<body>
  <!-- 
    Bir içeriğin kim
    tarafından ve hangi tarihte oluşturulduğu
    gibi bilgiler 
    role contentinfo ifadesi
    ile belirtilmelidir.
  -->

  <p role="contentinfo">
 
    Yazar: Kerem <br>
     Eklenme Tarihi: 22 Ağustos 2021
    </p>
</html>

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019