HTML-ARIA:role=complementary

by trustix


Eklenme Tarihi : 26 Aralık 2020 14:46 Views:     552HTML'de role='complementary' Nedir?

HTML'de DOM adı verilen bir yapı bulunur. Bu yapı dökümanlara ulaşmak için kullanılan bir standarttır. Standart W3C tarafından belirlenmiştir. Bu yapıda bir hiyerarşi söz konusudur. Bir konu ya da alan ile ilgili içeriğin sayfanın bir bölümünde yer alması bu durum için geçerlidir. HTML etiketleri bu yapıya göre düzenlenir.

Bir tablo yapısında <table> etiketleri <td> etiketlerinden önce yazılmalıdır. Benzer bir şekilde <table> etiketleri mutlaka <body> etiketlerinin içerisinde olmalıdır. Bu hiyerarşiye Document Object Model yani DOM denir.

complementary değeri burada önem kazanmaktadır. Bir ana içerik yapısı düşünelim. Bu içeriğin birkaç farklı bölümden oluşan bir yapısı olduğunu varsayıyoruz. Bir bütün olarak içerik anlamlı olmalıdır. Ayrıca her parça kendi içerisinde de aynı şekilde anlamlı olmalıdır. Bir blog yazısı örneği olabilir. Eğer bu blog yazısı birkaç bölümden oluşan ve her bölümün kendi içinde ayrıca anlamlı olduğu bir yapıda ise bu yapılardan biri ya da hepsi için complementary değeri role özniteliğine verilebilir.

HTML'de role='complementary' yerine kullanılabilecek yerel bir etiket te mevcuttur. <aside> etiketi  aynı şekilde eğer sayfa tasarımını ya da içerik akışını bozmayacaksa kullanılabilir. Öncelik yerel HTML etiketinde yani <aside> etiketindedir.

Örneğin:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>HTML'de role=complementary</title>

</head>

<body>
  <!-- 
    Bir konuda yazılmış birden çok blog
    yazısını düşünebiliriz.
    Kullanıcı eğer bu içeriklerden
    herhangi birini okuyorsa
    benzer içeriklere de ilgi
    duyabilir.
    Bu durumda benzer içerikler
    hem kullanıcıya hitap edebilir
    hem de asıl içerik ile ilişkili
    içeriklerdir.
    Bu noktada bu ilişkiyi
    açıklamak için complementary
    değeri kullanılabilir.
  -->

  <div role="complementary">
    <h2>İlgili Diğer İçerikler</h2>
    <ul>
     
    </ul> 
  </div>
</html>

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019