HTML-ARIA:role=columnheader

by trustix


Eklenme Tarihi : 26 Aralık 2020 13:14 Views:     284HTML'de role='columnheader' Nedir?

columnheader öznitelik değeri HTML ARIA'da sütun başlıklarını belirtmek için kullanılmaktadır. Bu sütun başlıkları bir tablodaki sütunlar için olabileceği gibi başka HTML elementleri ile oluşturulan tablo yapılarında da kullanılabilir.  Buradan şunu anlayabiliriz eğer tek bir hücre varsa bunu columnheader kullanarak sütun başlığı gibi belirtmemeliyiz. Çünkü sütun birden çok satırdan oluşan bir yapıdır. Tek bir satır kendi başına sütun ve sütun başlığını aynı anda kapsayamaz.

Sütun başlıkları belirtilen sütun ile bir ilişki içerisindedir. Semantik web açısından bu ilişki columnheader ile kurulur. Bu bir ekran okuyucunun ya da diğer erişileblir yardımcı web teknolojilerinin internet sayfasını daha iyi anlamasını ve değerlendirmesini sağlar.

Örneğin:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>HTML'de role=columnheader</title>

</head>

<body>
  <!-- 
    Ülke bilgilerinin içeren bir
    tablo oluşturarak columnheader
    değerinin nasıl kullanıldığını
    açıklayabiliriz.
    Tablo bir sütun başlıkları
    ve üç tane de bilgi
    içeren toplamda dört satırdan oluşmaktadır.
    Web tarayıcıları bunu bir tablo olarak
    algılar. Ancak anlamsal bir yapı kazanması
    için satırdaki değerlerin sütun başlıkları
    ile ilişkilendirilmesi gerekir.
    Bu ilişkiyi de columnheader
    ile sağlamış oluruz.
  -->
  <table summary="Ülke bilgileri" border="2">
     <tbody>
       <tr>
        <td role="columnheader">Ülke</td>
        <td role="columnheader">Başkent</td>
        <td role="columnheader">Resmi Dil</td>
        <td role="columnheader">Nüfus</td>
      </tr>
      <tr>
        <td role="rowheader">Türkiye</td>
        <td>Ankara</td>
        <td>Türkçe</td>
        <td>80m</td>
      </tr>
      <tr>
        <td role="rowheader">Singapur</td>
        <td>Singapur</td>
        <td>İngilizce</td>
        <td>5m</td>
      </tr>
      <tr>
        <td role="rowheader">Tayland</td>
        <td>Bangkok</td>
        <td>Tayca</td>
        <td>70m</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</body>
</html>

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019