HTML-ARIA:role=checkbox

by trustix


Eklenme Tarihi : 26 Aralık 2020 11:09 Views:     343HTML'de role='checkbox' Nedir?

HTML'de kullanılan role='checkbox' yapısı kullanıcı ile bir etkileşim süreci gerektirir. Çünkü bu bir onay yapısıdır. Onay yapısının temelde iki farklı değeri vardır. Bunlar doğru ve yanlış değerlerdir. Ancak JavaScript aracılığı ile üçüncü bir durum olan 'belirsiz' yapısı sağlanabilir. Semantik web açısından role='checkbox' yapısı kullanılmaldır.

Ancak onay yapıları için HTML'de kullanılan bir yapı zaten mevcuttur. Bu <input type='checkbox'> yapısıdır. Bütün gereklilikleri aynı şekilde sağlamaktadır. Ayrı bir ARIA değerinin HTML'de yerel bir karşılığı varsa web standartları açısından bu tercih edilmelidir. Yerel checkbox yapısı elbette ARIA ile birlikte kullanılabilir. Ayrıca ARIA ile birlikte kullanıldığında aria-checked ifadesinin de beraberinde kullanılması gerekir.

checkbox yapısı gerek web sayfalarında gerek web uygulamalarında ya da yardımcı web teknolojilerinde kullanıcı etkileşimi gerektiren bir onay kutusu yapısı oluşturur.

Örneğin:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>HTML'de role=checkbox</title>

</head>

<body>
  <!-- 
    HTML standartları bir ARIA değerine
    sahip HTML'de yerel etiketi olduğunda
    bu etiketin mutlaka kullanılması gerektiğini
    önerir. 
    Bunun dışındaki bütün durumlar tasarımcının
    ya da geliştiricinin insiyatifindedir.
  -->
   <p>
    <input type="checkbox" role="checkbox" aria-checked="false">
    Sözleşme metnini kabul eediyorum.
  </p>

</body>
</html>

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019