Javascript'te Değişken Türleri

by trustix


Eklenme Tarihi : 07 Aralık 2020 20:29 Views:     321Javascript'te değişkenler diğer programlama dillerinde olduğu gibi belirli verileri barındırmak için kullanılan yapılardır. Javascript'te değişkenler temel olarak iki farklı türe ayrılır. Bunlardan ilki Primitive Types ikincisi ise Reference Types-Object'tir. Primitive Types değişkenler string, number, boolean, null ve undefined olmak üzere beşe ayrılmaktadır. Reference Types değişkenler ise array, object ve function olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Şimdi sırası ile örnekler üzerinden bu değişken türlerini incelemeye çalışalım.

 

 

 

 

1 - Primitive Types Değişkenler

a - String Değişkenler:

 

// Javascript'te Değişken Tipleri
// Primitive Types Değişkenler
// String Değişkenler


let name = 'Ahmet';
let city = 'Tokyo';
let number = '1453';
let country = 'Singapur'
let control = 'True';


console.log(typeof name); // Output: String
console.log(typeof city); // Output: String
console.log(typeof number); // Output: String
console.log(typeof country); // Output: String
console.log(typeof control); // Output: String

/*

  Javascrip'te bir değişkene atanan değerler
  tırnak işareti içerisinde yazıldığında
  bu durum string bir ifade olarak 
  değerlendirilir. Bu nedenler yukarıda tırnak işaretleri
  içerisinde yazmış olduğumuz metinsel ifadeler
  sayısal ifadeler ve boolen ifadeler tamamen 
  birer string olarak değerlendirilir.

*/
 
 

 

 

b - Number Değişkenler:

 

// Javascript'te Değişken Tipleri
// Primitive Types Değişkenler
// Number Değişkenler


/*
  Negatif sayı, pozitif sayı, ondalıklı sayı
  gibi değerler Javascript'te Number veri türü
  olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle
  yukarıdaki verilerin barındığı değişkenler
  number tipi değişkenlerdir.

*/
let test1 = 15;
let test2 = 18;
let test3 = 12.5;
let test4 = 0;
let test5 = -2;console.log(typeof test1) // Output: Number
console.log(typeof test2) // Output: Number
console.log(typeof test3) // Output: Number
console.log(typeof test4) // Output: Number
console.log(typeof test5) // Output: Number

 
 

 

 

c - Boolen Değişkenler:

 

// Javascript'te Değişken Tipleri
// Primitive Types Değişkenler
// Boolean Değişkenler

/*
  Genellikle kontrol yapılarında kullanılan
  ve bir durumun doğru ya da yanlış olmasına
  göre farklı işlemlerin yapılmasını sağlayan,
  iki farklı durumdan ibaret olan, true veya false
  olarak sonuç döndüren değişkenlere Boolean değişken
  tipi denilmektedir.

*/


let test1 = true;
let test2 = false;


console.log(typeof test1) // Output: boolean
console.log(typeof test2) // Output: boolean
 
 

 

 

d - Null Değişkenler:

 

// Javascript'te Değişken Tipleri
// Primitive Types Değişkenler
// Null Değişkenler

/*
  bir değişkenin boşluktan ibaret olduğunu
  belirtmek için kullanılan değişken türüne
  null değişken denilmektedir. Bu yapı
  bir değişkenin tanımlanıp içerisine
  null şeklinde bir ifade belirtmesi ile
  oluşmaktadır. Buradaki null atamasından sonra
  değişken consol ekranında object olarak çıkmaktadır.
  Ancak null tipi değişkenler
  Javascript'te Primitive Types değişkenlerin
  kapsamında incelenmektedir. Dolayısı ile
  bunun Javascript temelinden kaynaklanan bir hata olduğu
  belirtilemektedir.

*/


let test1 = null;


console.log(typeof test1) // Output: object

 

 

 

e - Undefined Değişkenler:

// Javascript'te Değişken Tipleri
// Primitive Types Değişkenler
// Undefined Değişkenler

/*
  Javascript'te bir değişken
  tanımlandıktan sonra herhangi bir 
  veri ataması yapılmaz ise bu durumda 
  değişken undefined yani tanımsız 
  kapsamında değerlendirilmektedir.
*/


let test1;
console.log(typeof test1) // Output: undefined

test1 = 'Merhaba Sayın Seyirciler';
console.log(typeof test1) // Output: String

/*
  Yukarıdaki örnekte görüldüğü
  gibi bir değişken herhangi bir değer
  içermeksizin typeof ile kontrol edildiğinde
  undefined olmaktadır. Ancak daha sonra
  bu değişkene herhangi bir veri atandığında
  atanan veri türüne göre bir tip kazanmaktadır.
*/
 
 

 

 

2 - Reference Types - Object Değişkenler

a - Array-Diziler :

 

// Javascript'te Değişken Tipleri
// Reference Types Değişkenler
// Array 


/*
  Javascript'te bir değişken eğer bir 
  dizi ise yani birden fazla veri parçalar
  halinde tutuluyor ise bu durumda 
  oluşan değişken array türünde bir 
  değişken olmaktadır. Bu da consol ekranında
  object olarak görünmektedir.
*/


let cities = ['Tokyo', 'İstanbul', 'Paris', 'Prag']
console.log(typeof cities) // Output: object
 

 

 

b - Object-Nesneler :

 

// Javascript'te Değişken Tipleri
// Reference Types Değişkenler
// Object 


/*
  Belirli özelliklerin bir değişken
  içerisinde tutulduğu object türü
  değişkenler de Reference Types
  değişkenler kapsamında değerlendirilmektedir.
*/


let car = {
  uretim:'2020',
  marka:'Mercedes',
  model:'GLC',
  hp:'300',
  renk:'Mavi'
}

console.log(typeof car) // Output: object
 
 

 

 

c - Function-Fonksiyonlar:

 

// Javascript'te Değişken Tipleri
// Reference Types Değişkenler
// Function 


/*
  Javascript'te belirli bir amaç
  için yazılan ve çağrılmak
  sureti ile çalıştırılan 
  kod ve ya kod blokları da fonksiyon
  olarak Reference Types Değişkenler
  kapsamında değerlendirilmektedir.
*/


var hesapla = function(){
  return 0;
}

console.log(typeof hesapla) // Output: function
 

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019