HTML-ARIA:role=button

by trustix


Eklenme Tarihi : 25 Aralık 2020 20:37 Views:     572HTML'de role='button' Nedir?

HTML'de role özniteliğine verilen button parametresin tanımlanmış HTML etiketinin bir buton olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu erişilebilir uygulamalar için önemlidir.

Buton yapısı ise bir kullanıcı tarafından işaretlendiğinde ya da tıklandığında geri bildirimin tetiklenmesini sağlayan bir yapıdır. Normalde buton için HTML'de kullanılan bir <button> etiket mevcuttur. Ancak web tasarımcıları ve web programcıları <buton> etiketini kullanmadan da birçok farklı şekilde buton yapısı oluşturmak isteyebilirler ya da bunu yapmak zorunda kalabilirler. Örneğin bağlantılar ve köprüler için kullanılan <a> etiketi çoğunlukla bir kullanıcı etkileşimi ile başka bir sayfaya yönlendirecek tetiklenme sağlar. Bu durumda <a> etiketine bir role='button' tanımlamak oldukça estetik olur. Ekran okuyucuları açısıdan bu kullanım bir standarttır. Ayrıca div yapıları gibi yapılar da pekala buton yapısı gibi kullanılabilir. HTML'de kullanılan <button> etiketi ile beraber de kullanılabilir. Buton ya da <a> etiketi dışındaki kullanımlarda kullanıcı etkileşimi sonucu genellikle bir javascript tetiklenmesi ile sağlanır.

Örneğin:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta name="author" content="">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>HTML - ARIA - role=button </title>

</head>

<body>

<!--
 Hem buton yapılarında hem de bağlantı
 yapılarında role='button' yapısının
 kullanılması ARIA açısından önemlidir.
 Web sayfaları böyle detaylar ile çok
 daha kullanışlı ve estetik yapılara kavuşurlar.

-->
<button role="button">Button etiketi ile kullanılması</button>
<a href="" role="button" type="button">A etiketi ile kullanılması</a>


<script src="js_test.js"></script>
</body>

</html>

 

 
Önceki İçerik

Sonraki İçerik


0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019