HTML-ARIA-role=application

by trustix


Eklenme Tarihi : 25 Aralık 2020 19:42 Views:     367ARIA: role='application' Nedir?

HTML'de role özniteliğine verilen application parametresi web sayfalarında yardımcı teknolojileri ve web uygulamalarını belirtmek için kullanılmaktadır. Buradaki yardımcı teknoloji bir takvim, hesap makinesi ya da başka bir amaç için tasarlanmış bir web uygulaması olabilir. Amaç dinamik ve çoğunlukla masaüstü benzeri web uygulamalarını belirtmektir

application parametresi ile belirtilen web uygulamasının tüm hakimiyeti elbette programcının insiyatifindedir. Bu web uygulaması üzerinde mouse hareketlerinin nasıl olacağı ya da klavye etkileşimleri programcı tarafından ayarlanabilir.

Bir takvim uygulamasında tab tuşunu kullanrak bir sonraki güne geçmek ya da birden fazla input bölümü klavye ile geçmek gibi etkileşimler de buna dahildir.

Örneğin:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta name="author" content="">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>HTML - ARIA - role=application </title>

</head>

<body>

<!--
  İki sayıyı toplamak için yazdığımız
  HTML kodlarını daha önceden role=application
  olarak belirttiğimiz div yapısı
  içerisine yazıyoruz. Bu
  şekilde bunun bir web uygulaması
  olduğu anlaşılıyor.


-->
  <div role="application">
  <h1>Hesap Makinesi Örneği</h1>
  <input id="sayi1" type="text"> + <input id="sayi2" type="text"> =


  <span id="sonuc"></span>
  </div>
    <script src="js_test.js"></script>
</body>

</html>

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019