HTML'de role=alertdialog

by trustix


Eklenme Tarihi : 25 Aralık 2020 17:22 Views:     401HTML'de role özniteliğine verilen alertdialog değeri, kullanıcılar tarafında acil bir şekilde bilinmesi gereken durumların iletilmesi için kullanılmaktadır. role özniteliğine verilen alert değeri için ekran okuyucular tarafından sağlanan bütün varsayılan ifadeler alertdialog değeri için de geçerlidir.

Belirlenen bilgiyi iletmek için kullanılan mesaj ya da bilgi kutusuna her zaman bir başlık belirlenmelidir. Ayrıca alertdialog ile verilen bilgi için kullanıcıdan bir geri bildirim beklemek için bir kontrol yapısının kurulması bir standarttır.

Örneğin bir web sayfasında açık olan oturumun sonlanmak üzere olduğuna dair bilgi içeren bir mesaj kutusu düşünün. Kullanıcıya burada bir dakika içinde oturumunun sonlanacağı ve eğer sonlanmasını istemiyorsa 'oturumu açık tut' şeklinde bir butona tıklaması gerektiği şeklinde bir yapı kurulabilir. Bu yapıyı kurmak için en sağlıklı kullanım role özniteliğine alertdialog değerinin verilmesi ile mümkündür.

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta name="author" content="">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>HTML - role=alertdialog </title>

</head>

<body>

<!--

  HTML'de alertdialog buradaki örnekte olduğu gibi kullanılabilir.
  Bu şekilde kullanıcının oturumunun sonlanmaması için 
  sisteme bir buton aracılığı ile geri bildirimde bulunması
  gerekmektedir.
  Web tabanlı otomasyon sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
  
 -->


  <div role="alertdialog" aria-labelledby="dialogBaslik" aria-describedby="dialogAciklama">
    <div role="document" tabindex="0">
     <h2 id="dialogBaslik">Dikkat oturumunuz birazdan sonlanacaktır.</h2>
     <p id="dialogAciklama">Devam etmek istiyorsanız lütfen belirtiniz.</p>
     <button>Oturumu açık tutmaya devam et.</button>
    </div>
   </div>
<script src="js_test.js"></script>
</body>

</html>

 
Önceki İçerik


0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019