HTML'de role Özniteliği

by trustix


Eklenme Tarihi : 23 Aralık 2020 17:35 Views:     604HTML'de role genellikle büyüteçler ve ekran okuyucu uygulamaların web sayfasını anlamasını sağlamak için kullanılan bir özniteliktir. HTML'de bazı etiketler birçok amaç için kullanılabilir. Bu etiketlerin varsayılan karşılıkları bulunur ve web sayfaları buna göre etiketleri değerlendirir. Bazı etiketlerde birden farkı şekilde ve birçok amaç için kullanılabilir. Bu durumda ekran okuyuculara ve büyüteçlere web sayfasını daha iyi anlatmak için kullanılan öznitelikler ve değerler bulunur. role özniteliği de bunun için kullanılmaktadır.

Örneğin:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <script src="js.js"></script>
  <title>HTML'de role Özniteliği</title>

</head>

<body>
  <!--web taayıcıları tarafından bağlantı olarak algılanan a etiketi-->
  <a href="#">Butonu Tıkla</a>
</div>
</body>
</html>

Yukarıdaki örnekte kullanılan a etiketi web tarayıcıları ve ekran okuyucuları tarafından bir bağlantı olarak algılanır. Çünkü <a> etiketi bağlantılar, linkler ve köprüler için varsayılan olarak kullanılmaktadır.

Ancak <a> etiketini aynı zamanda bir buton yapısı olarak da kullanabiliriz. Bu durumda bir role özniteliği atamamız ve ekran okuyuculara bunun bir bağlantı değil bir buton olduğunu söylememiz gerekir. Aşağıdaki uygulama bunu yapmaktadır.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <script src="js.js"></script>
  <title>HTML'de role Özniteliği</title>

</head>

<body>
  <!--
    role özniteliğine button değerini 
    vererek ekran okuyucuların
    bunu bir bağlantı olarak
    değil bir buton yapısı olarak
    algılamasını ve bu şekilde
    kullanıcılar ile daha ideal bir etkileşime
    girmesini sağlıyoruz.
  -->
  <a href="#" role="button">Butonu Tıkla</a>
</div>
</body>
</html>

 
Önceki İçerik

Sonraki İçerik


0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019