Python'da Dosya İşlemleri

by trustix


Eklenme Tarihi : 22 Aralık 2020 18:20 Views:     396Birçok programlama dilinde olduğu gibi Python'da da dosya işlemleri önemli bir konsepttir. Bir programlama dili birçok amaç için kullanılabilir.

Bu amaçlar içerisinde bir metin dosyası oluşturmak olabileceği gibi bir serverdaki bilgileri okuma bu verileri analiz etmek gerektiğinde değiştirmek gibi amaçlar da olabilir. Bütün bu işlemler ve tabi ki çok daha fazlası için o programlama dilinin dosya işlemleri konusunda yapabildiklerine hakim olmak gerekmektedir. Biz de  burada Python programalama dili ile birtakım dosya işlemlerine, bu işlemlerin nasıl yapıldığına, bu süreçteki kodlama standartlarına değinmeye çalışacağız. Python'daki dosya işlemlerine değinmeden önce dosyanın ne olduğuna bakalım.

Dosya Nedir?

Dosya: bir veya birden fazla türde veriyi depolamak için kullanılan bir tür hafıza kümesidir. Bir dosyanın içeriği sadece karakter dizilerinden oluşabileceği gibi integer verilerden, koleksiyon verilerden ya da çok daha komplex veri türlerinden oluşabilir. En nihayetinde temel mantık bu veri kümesindeki bütün verilerin ikilik tabanda bilgisayar diline çevrilip depolanıyor olmasıdır. Bir dosya genel anlamda erişilebilirlik açısından üç bölüme ayrılır. Bunlardan ilki dosyanın yolu, ikincisi dosyanın adı, üçüncüsü ise dosyanın uzantısıdır. Bir dosyanın sunucu üzerinde hangi konumda olduğunu anlamak için dosya yoluna, dosyanın ne olduğunu anlamak için dosya adına, ve dosya türünü anlamak için de dosya uzantısına sahip olmamız gerekir.

 

Python'da Dosya Açma

Bir dosya ve içeriği ile çalışmak için yapılacak ilk adım dosyanın açılmasıdır. Dosya açma işlemi Python'da open() fonksiyonu ile yapılmaktadır. Örneğin:

# Python'da dosya işlemleri
# Python'da dosya açma

"""
  dosya açmak için open fonksiyonundan sonra
  dosyanın adınız yazıyor. Burada açmak istediğimiz dosya
  anlık olarak çalıştığımız dizinde olduğu için
  dosyanın yolunu belirtmemiz gerekmiyor. Bu 
  durumda dosya adı yeterli oluyor. Bu işlemi file
  adında bir değişkene aktarıyoruz.
"""

file = open('test.txt')

 

Python'da Dosya Kapatma

Dosya açma işleminden sonraki adım bir dosyanın kapatılması durumudur. İster dosya içinde bir veya birtakım değişikler yapılmış olsun ister sadece okunmak için açılmış olan bir dosya olsun her durumda bir dosya  gerekli koşullar altında mutlaka kapatılmalıdır. Bir dosyanın kapatılmaması birçok sorun yaratabilir. Ancak hiçbir extra sorun yaratmasa dahi kaynak israfına sebeb olacaktır. Python'da dosyalar close() fonksiyonu ile kapatılmaktadır. Örneğin:

# Python'da dosya işlemleri
# Python'da dosya kapatma

"""
  dosya açmak için open fonksiyonundan sonra
  dosyanın adınız yazıyor. Burada açmak istediğimiz dosya
  anlık olarak çalıştığımız dizinde olduğu için
  dosyanın yolunu belirtmemiz gerekmiyor. Bu
  durumda dosya adı yeterli oluyor. Bu işlemi file
  adında bir değişkene aktarıyoruz.
"""

# Dosyayı açıyoruz.
file = open('test.txt')

# Dosyayı kapatıyoruz.
file.close()
 

 

Python'da Dosyaya Veri Eklemek


Dosya açma ve dosya kapatma işlemleri standart dosya işlemleridir. Ancak bazı durumlarda erişilen dosyaya veri veya veri parçaları eklenmek istenebilir. Python'da bir dosyaya veri eklemek için write() fonksiyonu kullanılmaktadır. Örneğin:

# Python'da dosya işlemleri
# Python'da dosyaya veri eklemek


# Dosyayı açıyoruz.
file = open('test.txt', 'a+')

# Dosyaya veri ekliyoruz
metin = 'Merhaba Sayin Seyirciler'
file.write(metin)


# Dosyayı kapatıyoruz.
file.close()

# Dosyanın içeriğine erişiyoruz
for line in open('test.txt', 'r'):
  print(line)

# Output: Merhaba Sayin Seyirciler

 

Dosya işlemlerinde open fonksiyonunu kullandıktan sonra birtakım harfler eklediğimizi farketmişsinizdir. Bu harfler dosya işlem modülleridir. Her harf farklı bir amaç ya da işlem için kullanılmaktadır. Zorunlu değil opsiyonel bir parametredir. Bu parametre belirtilmediği zaman Python varsayılan olaran 'r' harfini kullanmaktadır. Bu parametrelerin  ne işe yaradıklarını açıklayalım.

 • Bir dosyayı okumak için 'r'
 • Bir dosyaya yazmak için 'w'
 • Bir dosyaya veri eklemek için 'a'
 • Bir dosyayı hem okumak hem de yazmak için 'r+'

parametreleri kullanılmaktadır.

 

Evet arkadaşlar Python'da dosya açma, dosya okuma, dosya yazma ve dosya kapatma işlemlerine değinmeye çalıştık.

print('Herkese İyi Kodlamalar')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019