Python'da Nesne Tabanlı Programlama - Inheritance/Kalıtım

by trustix


Eklenme Tarihi : 22 Aralık 2020 18:15 Views:     770Python'da OOP - Inheritance - Kalıtım

Bir programlama dilinin Nesne Tabanlı Programlama dili olması için dört farklı konsepti ya da kavramı içerisinde barındırması gerekmektedir.

Bu kavramlar Encapsulation, Inheritance, Polymorphism ve Abstraction'dur. Bu içeriğimizde bu kavramlardan Inheritance/Kalıtım kavramını incelemeye çalışacağız. Inheritance/Kalıtım ya da diğer adıyla miras alma. Kavramın isimlendirmesinden anlaşılacağı üzeri bir miras alma olayı gerçekleşmektedir. Bu miras alma kavramı Class yapıları arasında gerçekleşmektedir. Temel olarak bir Class yapısının özelliklerinin bir diğer Class'a kalıtım yoluyla alınması işlemidir. Bu durumda her iki class yapısı da benzer özelliklere sahip olacaktır. Bu noktada iki farklı kavram daha durumun içerisine girmektedir. Miras alınan sınıf yani Parent class ve miras alan sınıf yani child class. Class yapısından özellikler miras alınabileceği gibi o class yapısındaki metotlar da miras alınabilir. Bu tür miras alma işlemleri Python Nesne Tabanlı Programlama'da Inherintance olarak adlandırılır. Bu noktada  Inheritance kavramı da kendi içerisinde iki farklı türe ayrılmaktadır. Bunlar Single Inheritance/Tekli Kalıtım ve Multi Inheritance/Çoklu Kalıtım kavramlarıdır. Nesne yönelimli programlama dillerinde bazıları Tekli Kalıtımı bazıları ise Çoklu Kalıtımı destekler. Henüz tartışma sürecinde olsa da Java'nın çoklu kalıtımı desteklemediği düşünülmektedir. Ancak C++ ve Python Çoklu Kalıtımı desteklemektedir. Bunlar haricinde bir child class bir parent class'ında bütün özellik ve metotları miras alabileceği gibi kendi içerisinde benzersiz özelliklere de sahip olabilir.

Python'da Inherintance Kavramının Avantajları

 • Bir kodun yeniden kullanılabilirliğinin sağlanması ve bu durumun stabilize edilmesi
 • Reel dünya ilişkilerinin iyi temsil edilmesi
 • Geçişli olması

Gerekli açıklamaları yaptıktan sonra örnekler üzerinden Inheritance kavramına bakalım.

 

Parent Class Oluşturma

# Python'da Nesne Tabanlı Programlama
# Inheritance/Kalıtım
# Parent Class Oluşturma

"""
  Kalıtım kavramında en az iki farklı
  class yapısının olması gerektiğinden
  bahsetmiştik. Bunlardan biri
  miras alınan sınıf yani parent class
  diğeri ise miras alan yani child class
  yapısı idi. Öncelikle Kisi adında bir class
  tanımlıyoruz. Bu class parent class olarak değerlendirilebilir.
  Çünkü üst bir class'tır. Ve bu sınıfın özellikleri
  tür olarak bütün insanlarda mevcuttur.
"""


class Kisi:
 def __init__(self, isim, yas, kg, cinsiyet):
  self.isim = isim
  self.yas = yas
  self.kg = kg
  self.cinsiyet = cinsiyet

 def goster(self):
  print(self.isim, self.yas, self.kg, self.cinsiyet)

k_1 = Kisi('Kerem', 18, 65, 'E')
k_1.goster()

"""
  Output:
    Kerem 18 65 E
"""
 
 

 

Child Class Oluşturma

# Python'da Nesne Tabanlı Programlama
# Inheritance/Kalıtım
# Child Class Oluşturma


"""
  Parent class'ından sonra Ogrenci
  adında bir tane child classı oluşturuyoruz.
  Daha sonra oluşturduğumuz bu child classına
  bağımsız değişken olarak
  parent class'ını gönderiyoruz.
  Bu sayede hem parent classındaki bütün
  özellikleri hem de metotları miras almış
  oluyoruz. Burada görüldüğü gibi Ogrenci
  class'ına hem isim, yaş gibi özellikler
  hem de daha önce tanımlamış olduğumuz goster
  metodu kalıtım yolu ile geçmiş oldu.
"""


class Kisi:
 def __init__(self, isim, yas, kg, cinsiyet):
  self.isim = isim
  self.yas = yas
  self.kg = kg
  self.cinsiyet = cinsiyet

 def goster(self):
  print(self.isim, self.yas, self.kg, self.cinsiyet)


class Ogrenci(Kisi):
 pass

"""
  Buradaki pass anahtar kelimesi child sınıfına başka
  özellik veya metot eklemek istemediğimiz zaman
  kullanabileceğimiz bir anahtar kelimedir.
  Eğer benzersiz özellikler eklemek istersek
  bu durumda __init__() fonksiyonunu kullanmamız 
  gerekecektir.
"""


o_1 = Ogrenci('Eray', 15, 53, 'E')

o_1.goster()
# Output: Eray 15 53 E
 

 

Eğer parent classından __init__() fonksiyonu miras almak istemiyorsak bu durumda child classında ayrıca __init__() fonksiyonunu kullanmamız gerekecektir.

Örneğin:

# Python'da Nesne Tabanlı Programlama
# Inheritance/Kalıtım
# Child Class Oluşturma


"""
  Child classında __init__() fonksiyonu kullandığımız
  için parent classındaki __init__() özelliklerini
  kalıtım yolu ile almamış olduk. Ancak bu
  durumda diğer metotları yine kalıtım yolu ile
  alabiliriz.
"""


class Kisi:
 def __init__(self, isim, yas, kg, cinsiyet):
  self.isim = isim
  self.yas = yas
  self.kg = kg
  self.cinsiyet = cinsiyet

 def goster(self):
  print(self.isim, self.yas, self.kg, self.cinsiyet)

 def mesaj(self):
   print('Merhaba Sayın Seyirciler')


class Ogrenci(Kisi):
 def __init__(self, no, sinif):
   self.no = no
   self.sinif = sinif

 def goster(self):
   print(self.no, self.sinif)"""
  Parent classında mesaj adında bir metot tanımladık
  ve bu metodu child classı olan Ogrenci'de
  kullandık.
"""

o_1 = Ogrenci('11546', '5-A Sınıfı')
o_1.goster() # Output: 11546 5-A Sınıfı
o_1.mesaj() # Output: Merhaba Sayın Seyirciler


 

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019