Python'da Nesne Tabanlı Programlama - Metotlar

by trustix


Eklenme Tarihi : 22 Aralık 2020 18:12 Views:     351Python'da Nesne Tabanlı Programlama - Metotlar

Python nesne tabanlı bir programlama dilidir. Nesne tabanlı programlama dillerinde bir program ya da uygulama geliştirilken reel dünyadaki örnekler gibi nesneler oluşturulur ve bu nesnelere belirli özellikler verilir.

Metotlar ise bir nesne üzerinde kotarabileceğiniz kod parçaları olarak düşünülebilir. Bu metot ön tanımlı bir metot olabileceği gibi geliştirici tarafından belli bir amaca yönelik çalışan bir metot da olabilir. Bu metotlar nesneleri oluşturmak için tanımlanan Class yapısı içerisinde oluşturulur ve ihtiyaca göre kullanılır. Bir class yapısını bu yapıdan bir nesne oluşturmayı ve bu nesne üzerinde belli metotlar çalıştırmayı adım adım örnekler üzerinden incelemeye çalışalım. İlk olarak bir sınıf oluşturuyoruz.

 

Python'da Nesne Tabanlı Programlama - Class Oluşturma

# Python'da Nesne Tabanlı Programlama - Metotlar
# Class Oluşturma


class Araba():
  def __init__(self, marka, model, hp, yakit, renk):
    self.marka = marka
    self.model = model
    self.hp = hp
    self.yakit = yakit
    self.renk = renk
    


"""
  Nesne Tabanlı Programlamada metot yapılarına incelemek
  için ilk olarak bir nesne oluşturmamız gerekmektedir.
  Bir nesne oluşturabilmek için de öncelikle o nesneyi
  oluşturacağımız class yapısını tanımlamamız zorunludur.
  Buraya kadar nesneyi oluşturacağımız classı tanımladık.
"""
 

 

Python'da Nesne Tabanlı Programlama - Nesne Oluşturma

# Python'da Nesne Tabanlı Programlama - Metotlar
# Nesne Oluşturma


class Araba():
  def __init__(self, marka, model, hp, yakit, renk):
    self.marka = marka
    self.model = model
    self.hp = hp
    self.yakit = yakit
    self.renk = renk# Class yapısından nesne oluşturuyoruz.
a1 = Araba('Mercedes', 'GLC', '300', 'Benzin', 'Beyaz')

# Oluşturduğumuz nesnenin özelliklerine erişiyoruz.
print(a1.marka) # Output: Mercedes
print(a1.model) # Output: GLC
print(a1.hp) # Output: 300
print(a1.yakit) # Output: Benzin
print(a1.renk) # Output: Beyaz
 

 

Buraya kadar bir class tanımladık ve bu class yapısından bir nesne oluşturduk. Ancak class yapısını tanımlarken herhangi bir metot oluşturmadık. Bu nedenle şimdi tekrar class yapısına dönüp amacımıza göre metotlar oluşturmaya çalışalım.

Python'da Nesne Tabanlı Programlama - Metot Oluşturma 

# Python'da Nesne Tabanlı Programlama - Metotlar
# Metot Oluşturma


class Araba():
  def __init__(self, marka, model, hp, yakit, renk):
    self.marka = marka
    self.model = model
    self.hp = hp
    self.yakit = yakit
    self.renk = renk

  # Oluşturduğumuz nesnenin özelliklerini göstermesi için bir metot oluşturuyoruz.
  def metot1(self):
    print("""
    Arabanın Özellikleri :
    Marka : {}
    Model : {}
    Hp : {}
    Yakıt Türü : {}
    Renk : {}
    """.format(self.marka, self.model, self.hp, self.yakit, self.renk))# Bir nesne oluşturuyoruz.

a1 = Araba('AUDI', 'Q7', '275', 'Dizel', 'Siyah')
a1.metot1()

"""
  Output:
  
    Arabanın Özellikleri :
    Marka : AUDI
    Model : Q7
    Hp : 275
    Yakıt Türü : Dizel
    Renk : Siyah

"""


"""
  Buradaki örneğimizi adım adım açıklayalım. Öncelikle Araba
  adında bir tane class oluşturuyoruz. Arabaların ortak özelliklerinden
  bazılarını bu class yapısında birer özellik olarak belirtiyoruz.
  Daha sonra bu class yapısı içinde metot1 adında bir metot oluşturuyoruz.
  Bu metodun amacı oluşturulan nesnesin özelliklerini getirmek.
  Daha sonra class yapısına göre bir a1 adında bir nesne oluşturuyoruz.
  Bu nesnenin alması gereken özellikleri birer bağımsız değişken
  değeri olarak belirtiyoruz. En sonunda ise oluşturduğumuz nesne üzerinde
  tanımlamış olduğumuz metodu çalıştırıyoruz. Metot çalışınca bize oluşturulan
  nesnenin tüm özelliklerini getirmiş oluyor.
"""
 

 

Python'da metotların çalışma prensibi fonksiyonların çalışma prensibi ile benzerdir. Metotlar birer parametre almakta ve bu belirtilen parametreye göre çalıştıktan sonra sonucu döndürmektedir. Bir Class yapısı içerisinde birçok metot tanımlanabilir. Metot tanımlamaları bir Pyton standardı olarak küçük harfle başlar. Class yapısı içerisinde tanımlanan metotlar oluşturulan bütün nesneler üzerinden çalıştırılabilir.

 

Evet arkadaşlar Python Nesne Tabanlı Programlama'da Metot yapılarına ve kullanımlarına değinmeye çalıştık Bu süreç içerisinde zorunlu olarak Class tanımlama ve obje oluşturma durumlarına da değindik. 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019