Python'da classmethod() Fonksiyonu

by trustix


Eklenme Tarihi : 22 Aralık 2020 18:01 Views:     428Python'da Gömülü Fonksiyonlar

Python'da önceden tanımlanmış ve python çekirdeğinde bulunan birtakım fonksiyonlar vardır. Bu fonksiyonlar büyük oranda geliştiricilerin işini kolaylaştırmak için tanımlanmışlardır. Bunlardan biri de classmethod fonskiyonudur.

 

Python'da classmethod() Fonksiyonu

classmethod() bir fonksiyonu tanımlanmış bir fonksiyonun ya metodun bir class yapısı içerisinde kullanılabilmesini sağlamak için kullanılan bir tür dönüşüm fonksiyonudur. Aynı zamanda Python'daki gömülü fonksiyonlardan biridir. Parametre olarak tanımlanmış bir fonksiyon gönderilir. Bir class yapısı içerisinde bulunan metotlar hem bir obje tarafından çağrılıp kullanılabilir hem de bir class tarafından çağrılıp kullanılabilir.

# Python'da classmethod() kullanımı

class Ogr:
    isim = 'Ahmet'
    def yazdir(obj):
        print('Öğrenci Adı : ', obj.isim)


Ogr.yazdir = classmethod(Ogr.yazdir)
Ogr.yazdir()

# Output: Öğrenci Adı : Ahmet

 

classmethod() fonksiyonunun kullanımındaki asıl amaç bir fonksiyonu çağırırken obje yerine class adı ile çağırmaktır. Normal programlama sürecinde çok sık kullanılmamakla birlikte özellikle tasarım modeli geliştirmelerinde kullanılır. classmethod() fonksiyonu ile @classmethod dekoratörü birbirinden farklıdır.

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019