Python'da reduce() Fonksiyonu

by trustix


Eklenme Tarihi : 22 Aralık 2020 17:58 Views:     367Python'da Gömülü Fonksiyonlar

Python'da önceden tanımlanmış ve python çekirdeğinde bulunan birtakım fonksiyonlar vardır. Bu fonksiyonlar büyük oranda geliştiricilerin işini kolaylaştırmak için tanımlanmışlardır. Bunlardan biri de reduce fonskiyonudur.

Python'da reduce() Fonksiyonu

reduce() fonksiyonu kendisine bağımsız değişken olarak atanan fonksiyonu alarak bu fonksiyonu yine belirtilen iterasyon yapısının ilk iki elemanına uygular. Daha sonra çıkan sonucu iterasyon yapısının üçüncü elemanına uygular. Bu şekilde devam ederek iterasyon yapısındaki bütün elemanlar bitene kadar devam eder.

from functools import reduce
"""
  reduce() fonksiyonunun çalışması için
  functools modülünün import edilmesi gerekmektedir.
  Burada lambda fonksiyonu içerisinde reduce()
  fonksiyonunu kullanarak 1'den 10'a kadar olan sayıların
  toplamını buluyoruz. Lamda fonksiyonu içerisinde
  öncelikle ilk iki değişkenin toplanması gerektiğini belirtiyoruz.
"""


# Python'da reduce() Fonksiyonu

result = reduce(lambda a, b: a + b, [*range(10)])
print(result)
# Output: 45
 

 

reduce() fonksiyonu değer olarak bir iterasyon yapısı almasına rağmen sonuç olarak bir iterasyon yapısı döndürmez. Bunun yerine tek değerden oluşan bir sonuç döndürür.

from functools import reduce

"""
  reduce() fonksiyonu lambda fonksiyonları ile birlikte 
  kullanılabileceği gibi
  kullanıcı tanımlı olan diğer fonksiyonlar ile 
  birlikte de kullanılabilir.
"""

sayilar = [4, 6, 8, 10, 12]
def topla(x, y):
  return x + y
sonuc = reduce(topla, sayilar)
print(sonuc)
# Output:40
 
 
from functools import reduce

"""
  reduce() fonksiyonunu kullanarak
  çıkarma işlemi de yapabiliriz.
"""

sayilar = [4, 6, 8, 10, 12]
def cikar(x, y):
  return x - y
sonuc = reduce(cikar, sayilar)
print(sonuc)
# Output:-32
 
 

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019