Python'da reduce() Fonksiyonu

by trustix


Eklenme Tarihi : 22 Aralık 2020 17:58 Views:     701Python'da Gömülü Fonksiyonlar

Python'da önceden tanımlanmış ve python çekirdeğinde bulunan birtakım fonksiyonlar vardır. Bu fonksiyonlar büyük oranda geliştiricilerin işini kolaylaştırmak için tanımlanmışlardır. Bunlardan biri de reduce fonskiyonudur.

Python'da reduce() Fonksiyonu

reduce() fonksiyonu kendisine bağımsız değişken olarak atanan fonksiyonu alarak bu fonksiyonu yine belirtilen iterasyon yapısının ilk iki elemanına uygular. Daha sonra çıkan sonucu iterasyon yapısının üçüncü elemanına uygular. Bu şekilde devam ederek iterasyon yapısındaki bütün elemanlar bitene kadar devam eder.

from functools import reduce
"""
  reduce() fonksiyonunun çalışması için
  functools modülünün import edilmesi gerekmektedir.
  Burada lambda fonksiyonu içerisinde reduce()
  fonksiyonunu kullanarak 1'den 10'a kadar olan sayıların
  toplamını buluyoruz. Lamda fonksiyonu içerisinde
  öncelikle ilk iki değişkenin toplanması gerektiğini belirtiyoruz.
"""


# Python'da reduce() Fonksiyonu

result = reduce(lambda a, b: a + b, [*range(10)])
print(result)
# Output: 45
 

 

reduce() fonksiyonu değer olarak bir iterasyon yapısı almasına rağmen sonuç olarak bir iterasyon yapısı döndürmez. Bunun yerine tek değerden oluşan bir sonuç döndürür.

from functools import reduce

"""
  reduce() fonksiyonu lambda fonksiyonları ile birlikte 
  kullanılabileceği gibi
  kullanıcı tanımlı olan diğer fonksiyonlar ile 
  birlikte de kullanılabilir.
"""

sayilar = [4, 6, 8, 10, 12]
def topla(x, y):
  return x + y
sonuc = reduce(topla, sayilar)
print(sonuc)
# Output:40
 
 
from functools import reduce

"""
  reduce() fonksiyonunu kullanarak
  çıkarma işlemi de yapabiliriz.
"""

sayilar = [4, 6, 8, 10, 12]
def cikar(x, y):
  return x - y
sonuc = reduce(cikar, sayilar)
print(sonuc)
# Output:-32
 
 

 

4

29 Ocak 2022
Turabu :
“Oz ededine bolunme” number = int(input('4 reqemli eded daxil edin: ')) number1 = number // 1000 number2 = (number % 1000) // 100 number3 = (number % 100) // 10 number4 = number % 10 if number1==0: print("0'a bolme yoxdur") elif number2==0: print("0'a bolme yoxdur") elif number3==0: print("0'a bolme yoxdur") elif number4==0: print("0'a bolme yoxdur") else: if number % number1 == 0 and number % number2 == 0 and number % number3 == 0 and number % number4 == 0: print('Butun reqemlerine qaliqsiz bolunur') else: print('Butun reqemlerine qaliqsiz bolunmur')
29 Ocak 2022
Cemre :
“Cut ededleri silme” number = int(input('4 reqemli eded daxil edin: ')) number1 = number// 1000 number2 = (number % 1000) // 100 number3 = (number % 100) // 10 number4 = number % 10 list1 = [number1,number2,number3,number4] for i in list1: if i % 2 == 0: continue print(i , end="")
29 Ocak 2022
Shss :
“Bir birinden fergli reqem” number = int(input('4 reqemli eded daxil edin: ')) number1 = number// 1000 number2 = (number % 1000) // 100 number3 = (number % 100) // 10 number4 = number % 10 if number1 != number2 and number1 != number3 and number1 != number4 and number2 != number3 and number2 != number4 and number3 != number4: print('YES') else: print('NO')
29 Ocak 2022
Murat :
“Dayaq noqtesi” def findElement(myFunction, n): prefixSum = [0] * n prefixSum[0] = myFunction[0] for i in range(1, n) : prefixSum[i] = prefixSum[i - 1] + myFunction[i] suffixSum = [0] * n suffixSum[n - 1] = myFunction[n - 1] for i in range(n - 2, -1, -1) : suffixSum[i] = suffixSum[i+1] + myFunction[i] for i in range(1, n - 1, 1) : if prefixSum[i] == suffixSum[i] : return myFunction[i] return -1 myFunction = [8,8,8,8] n = len(myFunction) print(findElement(myFunction , n))
Yorum Formu

vikikod.com    © 2019