Python'da complex() Fonksiyonu

by trustix


Eklenme Tarihi : 22 Aralık 2020 11:15 Views:     400Python'da Gömülü Fonksiyonlar

Python'da önceden tanımlanmış ve python çekirdeğinde bulunan birtakım fonksiyonlar vardır. Bu fonksiyonlar büyük oranda geliştiricilerin işini kolaylaştırmak için tanımlanmışlardır. Bunlardan biri de complex fonskiyonudur.

Python'da complex() Fonksiyonu Ne İşe Yarar?

Python'da complex() fonksiyonu kendisine bağımsız değişken olarak verilen değerleri karmaşık sayıya dönüştürmek amacıyla kullanılmaktadır.

 

complex() Fonksiyonu Syntax

# Python'da complex() fonksiyonu
# complex() fonksiyonu syntax

complex(reel değer, sanal değer)
 

 

complex() Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

# Python'da complex() fonksiyonu
# complex() fonksiyonu kullanımı


val = complex(5, -2)
print(val)

# Output: (5-2j)
# Python'da complex() fonksiyonu
# complex() fonksiyonu kullanımı


v1 = complex()
v2 = complex(1)
v3 = complex(1, 0)
v4 = complex(0,-5)
v5 = complex(2+2j,1)

print(v1)
print('-----')
print(v2)
print('-----')
print(v3)
print('-----')
print(v4)
print('-----')
print(v5)


"""
  Output:
    0j
    -----
    (1+0j)
    -----
    (1+0j)
    -----
    -5j
    -----
    (2+3j)
"""

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019