Python'da chr() Fonksiyonu

by trustix


Eklenme Tarihi : 22 Aralık 2020 11:12 Views:     317Python'da Gömülü Fonksiyonlar

Python'da önceden tanımlanmış ve python çekirdeğinde bulunan birtakım fonksiyonlar vardır. Bu fonksiyonlar büyük oranda geliştiricilerin işini kolaylaştırmak için tanımlanmışlardır. Bunlardan biri de chr fonskiyonudur.

Python'da chr() Fonksiyonu Ne İşe Yarar?

chr() fonksiyonu bağımsız değişken olarak bir sayısal değer alan ve bu sayısal değerin karşılığı olan karakteri çıktılayan yerleşik bir Python fonksiyonudur.

 

chr() Fonksiyonu Syntax

# Python'da chr() fonksiyonu
# chr() fonksiyonu syntax

chr(int-value)
 

chr() Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

# Python'da chr() fonksiyonu
# chr() fonksiyonu kullanımı

"""
  chr() fonksiyona atanan değerin
  karşılığı olan karakter
  string bir karakter de olabilir
  parantez, yıldız işareti gibi
  bir karakterde olabilir.
"""

print(chr(100))
# Output: d
# Python'da chr() fonksiyonu
# chr() fonksiyonu kullanımı

"""
  Buradaki örnekte olduğu
  gibi bağımsız değişken olarak
  atanan sayısal değerlerin
  tablodaki karşılıkları
  bir semboldür.
"""

print(chr(15)) # Output: ☼
print(chr(20)) # Output: ¶
print(chr(25)) # Output: ↓
print(chr(30)) # Output: ▲
print(chr(35)) # Output: #
print(chr(40)) # Output: (

# Python'da chr() fonksiyonu
# chr() fonksiyonu kullanımı

"""
  Tablodaki ilk büyük harf
  65 değeriyle başlamaktadır.
"""

print(chr(65)) # Output: A
 

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019