Python'da callable() Fonksiyonu

by trustix


Eklenme Tarihi : 22 Aralık 2020 11:09 Views:     367Python'da Gömülü Fonksiyonlar

Python'da önceden tanımlanmış ve python çekirdeğinde bulunan birtakım fonksiyonlar vardır. Bu fonksiyonlar büyük oranda geliştiricilerin işini kolaylaştırmak için tanımlanmışlardır. Bunlardan biri de callable fonskiyonudur.

 

Python'da callable() Fonksiyonu Ne İşe Yarar?

callable() fonksiyonu Python programlamada tanımlanmış bir nesnenin çağrılabilir bir nesne olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılmaktadır. Eğer kendisine bağımsız değişken olarak atanan nesne çağrılabilir bir nesne ise boolen türünden True döndürür. Eğer çağrılamayan bir nesne ise o zaman boolen türünden False  sonuç döndürür.

 

callable() Fonksiyonu Syntax

# Python'da callable() fonksiyonu
# callable() fonksiyonu syntax

callable(object)

 

callable() Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

# Python'da callable() fonksiyonu
# callable() fonksiyonu kullanımı


"""
  Python'da fonksiyonlar bir çağırma sonucunda
  çalışmaktadır. callable() fonksiyonu ise
  bir nesnenin çağrılabilirliğini kontrol etmek
  için kullanılmaktadır. Buradaki örnekte bir karşılama
  mesajı çıktılayan basit bir fonksiyon yazdık.
  Çağrılabilir bir yapı olduğu için sonuç True
  dönmektedir.
"""

def vikikod():
  x = 'Merhaba Sayın Seyirciler'

print(callable(vikikod))
# Output: True
# Python'da callable() fonksiyonu
# callable() fonksiyonu kullanımı


a = 5
print(callable(a))
# Output: False

"""
  Değişkenler çağrılabilecek birer
  nesne olmadığı için
  buradaki örnekte sonuç
  False çıkmaktadır.
"""
 
# Python'da callable() fonksiyonu
# callable() fonksiyonu kullanımı


class Test:
 def yazdir(self):
  print('Bu bir test metnidir.')

print(callable(Test))

"""
  Buradaki örneğimizde 
  ise sonuç True dönmektedir.
  callable() fonksiyonu
  buradaki nesneyi çağrılabilir olarak
  değerlendirmektedir.
  Ancak gerçek bundan farklıdır.
  Çünkü Test classı çağrılabilir
  değildir.
"""
 

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019