Python'da Veri Tipi Dönüşümleri

by trustix


Eklenme Tarihi : 07 Aralık 2020 18:03 Views:     305Python programlama dilinde daha önceden tanımlanmış değişkenlerin veri tiplerini dönüştürmek için bazı yöntemler vardır. Bunları incelemeye çalışacağız.

 

# Python'da Veri Tipi Dönüşümleri
# Integer veri tipini Float veri tipine dönüştürme

x = 77
print(x)
# Output: 77"""
  Python'da integer tipinde tanımlanmış bir değişkeni
  float veri tipine dönüştürmek için float ön tanımlı
  fonksiyonu kullanılmaktadır. Bu fonksiyon kendisine 
  atanan değeri ondalıklı sayıya çevirmektedir.
  Örneğin:
"""


x = float(x)
print(x)
# Output: 77.0
 
 

 

 

# Python'da Veri Tipi Dönüşümleri
# Float veri tipini Integer veri tipine dönüştürme

x = 3.14
print(x)
print(type(x))

# Output: 3.14
# Output: <class 'float'>

"""
  Python'da float türündeki bir veriyi
  integer veriye dönüştürmek için
  int ön tanımlı fonksiyonu kullanılmaktadır.
  Bu fonksiyon sayını virgülden sonraki kısmını 
  dikkate almadan işleme koyacaktır.
  Örneğin:
"""

x = 3.14
x = int(x)
print(x)
print(type(x))

# Output: 3
# Output: <class 'int'>

"""
 Veri tipi dönüşümünü görmek için
 extradan type fonksiyonunu kullanabiliriz. 
 Daha önceden float olarak gösterdiği veriyi
 int fonksiyonunun kullanmından sonra int olarak 
 değerlendirmektedir.
"""
 
 

 

 

# Python'da Veri Tipi Dönüşümleri
# Sayıları Stringe Dönüştürme


"""
 Daha önceden int veya float veri tipinde tanımlanmış
 bir değişkenin veri tipini string veriye dönüştürmek
 için Python programlama dilinde ön tanımlı olan str()
 fonksiyonu kullanılmaktadır.
 Örneğin:
"""

x = 12
print(type(x))
# Output: <class 'int'>
y = 14.86
print(type(y))
# Output: <class 'float'>
z = -13.52
print(type(y))
# Output: <class 'float'>


x = str(x)
print(type(x))
# Output: <class 'str'>
y = str(y)
print(type(y))
# Output: <class 'str'>
z = str(z)
print(type(z))
# Output: <class 'str'>

 

 

 

# Python'da Veri Tipi Dönüşümleri
# String veri tipinin Integer veri tipine dönüştürülmesi

"""
  Python'da string bir verinin integer veri tipini
  dönüştürülmesi int() fonksiyonu ile yapılmaktadır.
  Ancak burada dönüştürülmek istenen değer ya da
  değişkenin tamamen 10'luk tabanda rakamlardan oluşuyor
  olması gerekmektedir.
  Örneğin:
"""

test_1 = "145892345"
print(type(test_1))
# Output : <class 'str'>


# Şimdi dönüştürme işlemini yapalım
test_1 = int(test_1)
print(type(test_1))
# Output: <class 'int'>
 
 

 

 

# Python'da Veri Tipi Dönüşümleri
# String veri tipinin Integer veri tipine dönüştürülmesi

"""
  Python'da string bir verinin integer veri tipini
  dönüştürülmesi int() fonksiyonu ile yapılmaktadır.
  Ancak burada dönüştürülmek istenen değer ya da
  değişkenin tamamen 10'luk tabanda rakamlardan oluşuyor
  olması gerekmektedir.
  Örneğin:
"""

test_1 = "1458923e"
print(type(test_1))
# Output : <class 'str'>


# Şimdi dönüştürme işlemini yapalım
test_1 = int(test_1)
print(type(test_1))
"""
  Eğer dönüştürmek istediğimi string ifadenin
  sadece bir karakteri bile rakam haricinde 
  bir veri ise karşımıza aşağıdaki hata çıkacaktır
  Traceback (most recent call last):
     File "test.py", line 19, in <module>
      test_1 = int(test_1)
    ValueError: invalid literal for int() with base 10: '1458923e'

"""
 

 

 

# Python'da Veri Tipi Dönüşümleri
# String veri tipinin Float veri tipine dönüştürülmesi

"""
  String türündeki bir veriyi float türünde bir
  veriye dönüştürmek için float() fonksiyonu
  kullanılmaktadır. Burada ise string
  ifadenin float ifade biçimine uygun olması gerekmektedir.
  Örneğin:
"""

x = "7.89"
x = float(x)
print(type(x))
# Output: <class 'float'>
 
 

 

 

# Python'da Veri Tipi Dönüşümleri

# Integer => Float

x = 12
x = float(x)
print(type(x))
# Output : <class 'float'>


# Float => Integer

x = 55.789
x = int(x)
print(type(x))
# Output: <class 'int'>


# Integer => String

x = 12
x = str(x)
print(type(x))
# Output : <class 'str'>


# Float => String

x = 55.789
x = str(x)
print(type(x))
# Output : <class 'str'>


# String => Integer

x = "15964878"
x = int(x)
print(type(x))
# Output: <class 'int'>


# String => Float

x = "123.965"
x = float(x)
print(type(x))
# Output: <class 'float'>
 
 

 

 

 

Evet arkadaşlar Python programlama dilindeki veri tipi dönüşümleirnden bahsetmeye çalıştık.

 

print('Herkese İyi Kodlamalar')

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019