Python'da bool() Fonksiyonu

by trustix


Eklenme Tarihi : 22 Aralık 2020 10:40 Views:     996Python'da bool() Fonksiyonu Ne İşe Yarar?

bool()  fonksiyonu Python programlama dilinde bir tür standart doğruluk testi uygulamasıdır. Bütün bağımsız değişkenler için sadece iki değer döndürmektedir.

Bu sonuçlar True ve False değerleridir. Bool() fonksiyonu kendisine herhangi bir değer iletilmediğinde default olarak False değerini döndürmektedir. Diğer bütün durumlarda ise bir kontrol mekanizması sonucunda işlemi yapacaktır. Bool() fonksiyonuna boş koleksiyon veri türleri - tuple, liste, sözlük - , direkt False değeri, 0 değer ve None değerleri haricinde iletilen bütün değerler True sonucunu döndürmektedir. Bool() fonksiyonunun temel söz dizimini verdikten sonra örnekler üzerinden bu fonksiyonu incelemeye çalışalım.

 

bool() Fonksiyonu Syntax

# Python'da bool() fonksiyonu
# bool() fonksiyonu syntax

bool(object)

Örneğin:

# Python'da bool() fonksiyonu
# bool() fonksiyonu kullanımı

# Bool türünde bir değerin kontrol edilmesi
test_1 = True
print(bool(test_1)) # Output: True


# Float türünde bir değerin kontrol edilmesi
test_2 = 11.88
print(bool(test_2)) # Output: True

# Pozitif bir tamsayı değerinin kontrol edilmesi
test_3 = 7
print(bool(test_3)) # Output: True

# Negatif bir tamsayı değerinin kontrol edilmesi
test_4 = -5
print(bool(test_4)) # Output: True

# String bir ifadenin kontrol edilmesi
test_5 = 'Merhaba Sayın Seyirciler'
print(bool(test_5)) # Output: True


"""
  Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi
  bool() fonksiyonuna iletilen değer
  pozitif, negatif, tamsayı, ondalıklı sayı,
  string ifade olduğu her durumda sonuç
  True olarak dönmektedir. 0 değeri ise sonucu
  False yapmaktadır.
"""
 

 

Aşağıdaki kontrol sonuçlarının hepsi False değerin döndürecektir.

# Python'da bool() fonksiyonu
# bool() fonksiyonu kullanımı

# Bool türünde bir değerin kontrol edilmesi
test_1 = False
print(bool(test_1)) # Output: False


# Float türünde bir değerin kontrol edilmesi
test_2 = 0.000
print(bool(test_2)) # Output: False# Boş bir değişkenin kontrol edilmesi
test_3 = ''
print(bool(test_3)) # Output: False

# Sıfır değerinin kontrol edilmesi
test_4 = 0
print(bool(test_4)) # Output: False

# None değerinin kontrol edilmesi
test_5 = None
print(bool(test_5)) # Output: False

# Bir koşul yapısını kontrol edilmesi
x = 7
y = 17
test_6 = x == y
print(bool(test_6)) # Output: False"""
  Bool türündeki False ifadesinin, None ifadesinin
  0 deeğerinin ve boş bir verinin sonuçları 
  False olacaktır. Ayrıca bir koşul ifadesinin
  sağlanmaması da False sonucunu döndürmektedir.
"""
 

 

 

Aşağıdaki koleksiyon veri türlerinin bool() fonksiyonu yardımı ile kontrol örneklerini inceleyelim.

# Python'da bool() fonksiyonu
# bool() fonksiyonu kullanımı
# koleksiyon veri türlerinin kontrol edilmesi


test_1 = []
print(bool(test_1)) # Output: False

test_2 = {}
print(bool(test_2)) # Output: False

test_3 = ()
print(bool(test_3)) # Output: False

test_4 = [False]
print(bool(test_4)) # Output: True

test_5 = (1, 2, 3)
print(bool(test_5)) # Output: True"""
  Yukarıdaki kodlar incelendiğinde içinde
  herhangi bir veri olmayan koleksiyon veri
  türlerinin tamamı False olmaktadır. Ancak
  test_4 ifadesinde olduğu gibi
  içindeki değer False olsa dahi
  koleksiyon veri türü boş olmadığı için True değeri
  almaktadır. Ancak bu listedeki eleman
  index değeri referansı ile direkt kontrol 
  edilecek olursa o zaman sonuç False olacaktır.
"""

test_6 = [False]
print(bool(test_6[0])) # Output: False
 

 

Python bool() Fonksiyonunun Temel Çalışma Prensibleri Şunlardır:

 • None değeri için False döndürmektedir.
 • False değeri için False döndürmektedir.
 • 0 değeri için False döndürmektedir.
 • 0.00 ondalıklı değeri için False döndürmektedir.
 • Fractal yani payı sıfır olan kesirli ifadeler için False döndürmektedir.
 • [], {} gibi boş koleksiyon veri türleri için False döndürmektedir.
 • Herhangib bir veri bulunmayan değişkenler için False döndürmektedir.
 • Pozitif ve negatif tamsayılar ile ondalıklı sayılar için True döndürmektedir.
 • Onaltılık sayılar ve sekizlik sayılar için True döndürmektedir.
 • İçinde veri bulunan koleksiyon veri türleri için True döndürmektedir.
 • True değeri için True döndürmektedir.

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019