Python'da ascii() Fonksiyonu

by trustix


Eklenme Tarihi : 22 Aralık 2020 10:21 Views:     1096 

Python'da ascii() Fonksiyonu Ne İşe Yarar?

ASCII yani diğer bir ifade şekliyle  Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi. Bu sistem Latin alfabesi üzerine kurulu bir sistemdir. Yedi bitlik karakter setlerinden oluşmaktadır.

Bu sistemde her karakter, ifade ya da sembol için farklı bir sayısal değer mevcuttu. Bilgisayarlar bu sayısal değerlere göre verileri saklar ya da işlerler.Ascii() fonksiyonu ise bir nesnenin ASCII karakter kümesi dikkate alınacak şekilde yazdırılabilir bir şeklini döndürmek amacıyla kullanılmaktadır.

 

ascii() Fonksiyonu Syntax

# Python'da ascii() fonksiyonu
# ascii() fonksiyonu syntax

ascii(object)

 

 

ascii() fonksiyonu tek parametre almaktadır.

 

ascii() Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

# Python'da ascii() fonksiyonu
# ascii() fonksiyonu kullanılımı


text_1 = 'Merhaba'
text_2 = 'Sayın'
text_3 = 'Seyirciler'


print(ascii(text_1)) # Output: 'Merhaba'
print('-----------')
print(ascii(text_2)) # Output: 'Say\u0131n'
print('-----------')
print(ascii(text_3)) # Output: 'Seyirciler'

"""
  ilk ve son ifadeyi oluşturan bütün karakterler
  latin alfabesinden ve dolayısı
  ile ascii standartlarından mevcuttut.
  Bu nedenle aynı şekilde çıktılanmaktadırlar.
  Ancak Sayın ifadesindeki 'ı' karakteri
  latin alfabesinde mevcut değildir.
  Bu nedenle ı karakterinin yerini
  bir tür kaçış karakter dizisi 
  almaktadır.
"""
# Python'da ascii() fonksiyonu
# ascii() fonksiyonu kullanılımıtext_1 = 'Olá querido público' # portekizce
text_2 = 'Hei rakas yleisö' # fince
text_3 = 'Sveika, dārgā auditorija!' # letoncaprint(ascii(text_1))
print('-----------')
print(ascii(text_2))
print('-----------')
print(ascii(text_3))

"""
  ASCII standartları sadece Türkçe'den değil
  diğer birçok dilden de belli karakterleri
  kapsamamaktadır.
  Yukarıda üç farklı dilden örnekler vererek
  bu durumu açıklamaya çalıştık.
  Output:
    'Ol\xe1 querido p\xfablico'
    -----------
    'Hei rakas yleis\xf6'
    -----------
    'Sveika, d\u0101rg\u0101 auditorija!'
"""

 

 

Python'da Bir Karakterin ASCII Değerini Bulma

# Python'da ascii() fonksiyonu
# Python'da Bir Karakterin ASCII Değerini Bulma
# ord() fonksiyonu


"""
  Python'da her karakterin ve sembolün bir
  sayısal değeri mevcuttur. Bu sayısal
  değer ise aynı zamanda belirtilen karakterin unicode
  kümesindeki değeridir. Eğer belirtilen karakter 
  ASCII kümesindeki bir karakter ise bu sayısal değer
  aynı zamanda belirtilen karakterin ASCII tablosundaki
  değeridir. Bu değer Python'da bir başka
  gömülü fonksiyon olan ord() fonksiyonu ile bulunabilir.
  Örneğin:
"""


liste_1 = ['A', 'a', '*', 'M', 's', 'Ö']

for i in liste_1:
  print(ord(i))
  print('-----')

"""
  Output:
    65
    -----
    97
    -----
    42
    -----
    77
    -----
    115
    -----
    214
    -----
"""
 
 

 

Evet arkadaşlar Python'daki bir diğer gömülü fonksiyon olan ascii() fonksiyonunu örnekler üzerinden açıklamaya çalıştık.

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019