Python'da any() Fonksiyonu

by trustix


Eklenme Tarihi : 22 Aralık 2020 10:17 Views:     386Python'da any() Fonksiyonu Ne İşe Yarar?

any() Fonksiyonu all fonksiyonuna benzer şekilde çalışmaktadır.

any() fonksiyonu Python'daki iterasyon yapılarında çalışan ve bu yapılardaki elemanları boolen türünden kontrol eden bir fonksiyondur. Kendisine bağımsız değişken olarak atanan iterasyon yapısındaki elemanları sırasıyla kontrol etmektedir. Eğer bu iterasyon yapısındaki bütün elemanlar False ise False değer döndürür. Eğer bu iterasyondaki elemanlardan en az bir tanesi True ise o zaman da True sonucunu döndürür. Belirtilen iterasyon yapısı boş olduğunda ise all() fonksiyonunun aksine False şeklinde değer döndürmektedir.

any() Fonksiyonu Syntax

# Python'da any() fonksiyonu
# all() fonksiyonu syntax

any(iterasyon)

 

 

Python Tuplelarda any() Fonksiyonu Kullanımı

# Python'da any() fonksiyonu
# Python tuplelarda any() fonksiyonu kullanımı

# Farklı veri türlerinden oluşan tuplelarımızı tanımlıyoruz.

tuple_1 = () # boş tuple
tuple_2 = (True, 1, True, 1, 0) # sadece bir tane değerin false olduğu durum
tuple_3 = (1, False, 0) # sadece bir tane değerin True olduğu tuple
tuple_4 = (False,  0, False, 0) # tüm değerlerin false olduğu tuple


# any() fonksiyonu ile kontrol ederek sonucu konsol ekranına yazdırıyoruz.
print(any(tuple_1)) # Output: False
print(any(tuple_2)) # Output: True
print(any(tuple_3)) # Output: True
print(any(tuple_4)) # Output: False

 

 

Python Sözlüklerde any() Fonksiyonu Kullanımı

# Python'da any() fonksiyonu
# Python sözlüklerde any() fonksiyonu kullanımı

# Farklı veri türlerinden oluşan sözlüklerimizi tanımlıyoruz.

dict_1 = {} # boş sözlük
dict_2 = {True, 1, True, 1, 0} # sadece bir tane değerin false olduğu durum
dict_3 = {1, False, 0} # sadece bir tane değerin True olduğu sözlük
dict_4 = {False,  0, False, 0} # tüm değerlerin false olduğu sözlük


# any() fonksiyonu ile kontrol ederek sonucu konsol ekranına yazdırıyoruz.
print(any(dict_1)) # Output: False
print(any(dict_2)) # Output: True
print(any(dict_3)) # Output: True
print(any(dict_4)) # Output: False
  

 

 

Python Listelerde any() Fonksiyonu Kullanımı

# Python'da any() fonksiyonu
# Python listeler any() fonksiyonu kullanımı

# Farklı veri türlerinden oluşan listelerimizi tanımlıyoruz.

liste_1 = [] # boş liste
liste_2 = [True, 1, True, 1, 0] # sadece bir tane değerin false olduğu durum
liste_3 = [1, False, 0] # sadece bir tane değerin True olduğu liste
liste_4 = [False,  0, False, 0] # tüm değerlerin false olduğu liste


# any() fonksiyonu ile kontrol ederek sonucu konsol ekranına yazdırıyoruz.
print(any(liste_1)) # Output: False
print(any(liste_2)) # Output: True
print(any(liste_3)) # Output: True
print(any(liste_4)) # Output: False
  

 

 

Python Stringlerde any() Fonksiyonu Kullanımı

# Python'da any() fonksiyonu
# Python stringlerde any() fonksiyonu kullanımı

# Farklı stringler tanımlıyoruz

string_1 = ''
string_2 = '1'
string_3 = '0'
string_4 = 'True'
string_5 = 'None'


# all() fonksiyonu ile kontrol ederek sonucu konsol ekranına yazdırıyoruz.
print(any(string_1)) # Output: False
print(any(string_2)) # Output: True
print(any(string_3)) # Output: True
print(any(string_4)) # Output: True
print(any(string_5)) # Output: True
  

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019