Python'da abs() Fonksiyonu

by trustix


Eklenme Tarihi : 22 Aralık 2020 10:09 Views:     737Pyhon'da abs() Fonksiyonu Ne İşe Yarar?

abs() Fonksiyonu kendisine bağımsız değişken olarak verilen bir sayısal ifadenin mutlak değerini sonuç olarak döndürmektedir. Bu sayısal değer tamsayılar, ondalıklı sayılar ya da karmaşık sayılar kümesi üzerinde tanımlı olmak zorundadır.

 

abs() Fonksiyonu Syntax

# Python'da abs() fonksiyonu
# abs() fonksiyonu syntax

abs(sayi)
 

 

 

abs() fonksiyonu tek bir bağımsız değişken alır. Bu bağımsız değişken bir tamsayı, ondalıklı sayı ya da karmaşık sayı olmak zorundadır.

 

abs() Fonksiyonu Nasıl Çalışır?

abs() fonksiyonun bağımsız değişken olarak üç farklı küme içindeki sayıları alabileceğini söylemiştik. Eğer bağımsız değişken bir tamsayı ya da ondalıklı sayı ise bu durumda normal olarak sayının mutlak değerini döndürür. Ancak eğer bağımsız değişken bir karmaşık sayı ise o zaman sayının normal büyüklüğünü sonuç olarak döndürür. Bunlarla birlikte ikilik tabandaki sayıların sekizlik tabandaki sayıların ve onaltılık tabandaki sayıların da mutlak değeri döndürmek bu fonksiyon ile mümkündür.

abs() Fonksiyonu ile Bir Tamsayının Mutlak Değerini Bulma

# Python'da abs() fonksiyonu
# abs() fonksiyonu ile bir tamsayının mutlak değerini bulma

# Tamsayılardan oluşan değişkenleri tanımlıyoruz.
x = 10
y = 100
z = -2
t = -77
a = 0

# Değişkenlerime mutlak değer fonksiyonunu uyguluyoruz.
x = abs(x)
y = abs(y)
z = abs(z)
t = abs(t)
a = abs(a)

# Sonuçları yazdırıyoruz.

print(x)
print('-------')
print(y)
print('-------')
print(z)
print('-------')
print(t)
print('-------')
print(a)
print('-------')

"""
  Output:
    10
    -------
    100
    -------
    2
    -------
    77
    -------
    0
    -------

"""

 

 

abs() Fonksiyonu ile Bir Ondalıklı Sayının Mutlak Değerini Bulma

# Python'da abs() fonksiyonu
# abs() fonksiyonu ile bir ondalıklı sayının mutlak değerini bulma

# Ondalıklı sayılardan oluşan değişkenleri tanımlıyoruz.
x = 2.7
y = 33.898
z = -2.87
t = -77.132
a = 0.009

# Değişkenlerime mutlak değer fonksiyonunu uyguluyoruz.
x = abs(x)
y = abs(y)
z = abs(z)
t = abs(t)
a = abs(a)

# Sonuçları yazdırıyoruz.

print(x)
print('-------')
print(y)
print('-------')
print(z)
print('-------')
print(t)
print('-------')
print(a)
print('-------')

"""
  Output:
    2.7
    -------
    33.898
    -------
    2.87
    -------
    77.132
    -------
    0.009
    -------
"""

 

 

abs() Fonksiyonu ile Bir Karmaşık Sayının Büyüklüğünü Bulma

# Python'da abs() fonksiyonu
# abs() fonksiyonu ile bir karmaşık sayının büyüklüğünü bulma

# Karmaşık sayılardan oluşan değişkenleri tanımlıyoruz.
x = 2 + 4j
y = 3 - 2j
z = -2 + 3j
t = 5 + 3j
a = 3 - 2j + 2 + 4j + 3j

# Değişkenlerime mutlak değer fonksiyonunu uyguluyoruz.
x = abs(x)
y = abs(y)
z = abs(z)
t = abs(t)
a = abs(a)

# Sonuçları yazdırıyoruz.

print(x)
print('--------------')
print(y)
print('--------------')
print(z)
print('--------------')
print(t)
print('--------------')
print(a)
print('--------------')

"""
  Output:
    4.47213595499958
    --------------
    3.605551275463989
    --------------
    3.605551275463989
    --------------
    5.830951894845301
    --------------
    7.0710678118654755
    --------------

"""

 

abs() Fonksiyonu ile İkilik Bir Sayının Mutlak Değerini Bulma

# Python'da abs() fonksiyonu
# abs() fonksiyonu ile ikilik bir sayının mutlak değerini bulma

# İkilik sayılardan oluşan değişkenleri tanımlıyoruz.
x = 0b0100110101
y = 0b1100101
z = 0b100001111


# Değişkenlerime mutlak değer fonksiyonunu uyguluyoruz.
x = abs(x)
y = abs(y)
z = abs(z)


# Sonuçları yazdırıyoruz.

print(x)
print('--------------')
print(y)
print('--------------')
print(z)
print('--------------')


"""
  Output:
    309
    --------------
    101
    --------------
    271
    --------------
"""
 

 

abs() Fonksiyonu ile Sekizlik Bir Sayının Mutlak Değerini Bulma

# Python'da abs() fonksiyonu
# abs() fonksiyonu ile sekizlik bir sayının mutlak değerini bulma

# sekizlik sayılardan oluşan değişkenleri tanımlıyoruz.
x = 0o200
y = 0o777
z = 0o333


# Değişkenlerime mutlak değer fonksiyonunu uyguluyoruz.
x = abs(x)
y = abs(y)
z = abs(z)


# Sonuçları yazdırıyoruz.

print(x)
print('--------------')
print(y)
print('--------------')
print(z)
print('--------------')


"""
  Output:
    128
    --------------
    511
    --------------
    219
    --------------
"""

 

abs() Fonksiyonu ile Onaltılık Bir Sayının Mutlak Değerini Bulma

# Python'da abs() fonksiyonu
# abs() fonksiyonu ile onaltılık bir sayının mutlak değerini bulma

# onaltılık sayılardan oluşan değişkenleri tanımlıyoruz.
x = 0xFFCCCC
y = 0xFFCFF
z = 0xF07605F


# Değişkenlerime mutlak değer fonksiyonunu uyguluyoruz.
x = abs(x)
y = abs(y)
z = abs(z)


# Sonuçları yazdırıyoruz.

print(x)
print('--------------')
print(y)
print('--------------')
print(z)
print('--------------')


"""
  Output:
    16764108
    --------------
    1047807
    --------------
    252141663
    --------------
"""
 
 

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019