Python'da Stringler ve Özellikleri

by trustix


Eklenme Tarihi : 07 Aralık 2020 14:19 Views:     418Birçok programlama dilinde olduğu gibi Python programlama dilinde de veriler temelde iki yapıya ayrılır. Bunlardan biri sayılar veriler diğeri ise sözel verilerdir. Gerek sayısal veriler olsun gerekse sözel veriler olsun her zaman hafızada sayısal olarak tutulurlar. Ancak girdi olarak iki farklı şekilde olabilirler. Burada Python'da string/karakter dizileri ile ilgili temel özelliklerden bahsedeceğiz.

 


# Python'da String/Karakter Dizileri Oluşturma

"""
  Python'da string yapılar oluşturma birçok şekilde yapılabilir.
  Bunlardan ilki ifadenin tek tırnak ('')
  işaretlerinin arasına yazmaktır.

"""

text_1 = 'Türkiye'
print(text_1)
print(type(text_1))

# Output: Türkiye
# <class 'str'>

"""
 Tanımladığımız değişkenin türünü öğrenmek için
 type() komutunu kullanabilir. Burada görüldüğü üzere
 veri tipimiz str yani string.
"""

 

 

# Python'da String/Karakter Dizileri Oluşturma

"""
  Python'da string oluşturmanın yöntemlerinden ikincisi
  ifadeyi çift tırnak("") işareti içerisinde yazmaktır.

"""

text_2 = "Türkiye"
print(text_2)
print(type(text_2))
# Output: Türkiye
# <class 'str'>

"""
 Tanımladığımız değişkenin türünü öğrenmek için
 type() komutunu kullanabilir. Burada görüldüğü üzere
 veri tipimiz str yani string.
"""
 
 

 

 

# Python'da String/Karakter Dizileri Oluşturma

"""
  Python'da string oluşturmanın yöntemlerinden
  bir diğeri ifadeyi üç tırnak('''''') işareti içine
  yazmaktır.

"""

text_3 = '''Türkiye'''
print(text_3)
print(type(text_3))
# Output: Türkiye
# <class 'str'>

"""
 Tanımladığımız değişkenin türünü öğrenmek için
 type() komutunu kullanabilir. Burada görüldüğü üzere
 veri tipimiz str yani string.
"""
 
 

 

 

# Python'da String/Karakter Dizileri Oluşturma

"""
 Python'da string oluşturmanın ilk üç yönteminden bahsettik.
 Buraya kadarki bölümde dikkat edilmesi gereken
 ifadenin başında kullanılan tırnak işareti sayısının
 sonunda da aynı şekilde kullanılmasıdır.
 Yani tek tırnak işareti ile başlayıp çift tırnak işareti ile
 bitirmek hatalı sonuç verecektir.

"""

# Doğru 
text_4 = 'Singapur'
text_5 = "Singapur"
text_6 = '''Singapur'''


# Yanlış
text_7 = 'Türkiye"
text_8 = '''Türkiye'


 

 

 

# Python'da String/Karakter Dizileri Oluşturma

"""
  Bir diğer nokta ise string veri oluşturmak
  için kullanılan yöntemlerin içerisindeki
  ifade sayısal bir ifade dahi olsa
  dil bunu string olarak algılamaktadır.
"""


text_9 = "3.14"
print(text_9)
print(type(text_9))

# Output: 3.14
# Output: <class 'str'>

 

 

# Python'da String/Karakter Dizileri Oluşturma
# Stringlerin Indexlenmesi

"""
  Python'da stringler birer dizi olduklarından dolayı
  string ifadeyi oluşturan her karakter bir index değeri
  alır. Bu ifadenin istenilen karakterine ulaşmak için ise
  o karakterin index değerinden hareket edilir.
  Indexleme her zaman sıfırdan başlar.
"""

text_10 = "Merhaba"
print(text_10[0])

# Output: M
 

 

 

# Python'da String/Karakter Dizileri Oluşturma
# Stringlerin Indexlenmesi

"""
 String ifadenin bir veya daha fazla karakterine aynı anda
 ulaşmak mümkündür. Bunun için aşağıdaki örnekler incelenebilir.
"""

text = "Merhaba"
print(text[0])
# Output: M

print(text[0:2])
# Output: Me

print(text[0:3])
# Output: Mer

"""
  Referans aralığı olarak belirtilen index
  değerlerinden ilki dahildir. İkincisi ise dahil
  değildir. Yani 0:2 aralığı sıfırıncı ve birinci index
  değerine sahip karakterleri getirmektedir. 

"""

 

 

# Python'da String/Karakter Dizileri Oluşturma
# Stringlerin Indexlenmesi

"""
 String ifadenin bir veya daha fazla karakterine aynı anda
 ulaşmak mümkündür. Bunun için aşağıdaki örnekler incelenebilir.
"""

text = "Merhaba"
print(text[::2])

# Ouput:Mraa

"""
 Buradaki örnekte ise default olarak başlangıç değerini
 sıfır kabul edecek şekilde atmala değeri belirtiyoruz.
 Bu durumda ise index değerlerini iki iki atlayarak
 bu karakterleri karşımıza getirmektedir.
"""

 

 

# Python'da String/Karakter Dizileri Oluşturma
# Stringlerin Uzunluğunun Belirlenmesi


text = "Merhaba Sayın Seyirciler"

karakterSayisi = len(text)
print(karakterSayisi)
# Output: 24

"""
  String ifadelerin kaç karakterden oluştuğu
  bulmak için len komutu burada olduğu gibi kullanılabilir.
"""

 

 

# Python'da String/Karakter Dizileri Oluşturma
# Stringlerin Yapısının İncelenmesi


text = "Merhaba Sayın Seyirciler"
text = "Merhaba"
print(text)

"""
  String yapılar dinamik olarak tanımlanabilir.
  Bir string değişken tanımlandıktan sonra
  tekrardan farklı bir veri atanacak şekilde tanımlanabilir.
  Ancak bir string ifadenin tek bir karakterine
  index değeri referans gösterilerek müdahale edilemez.
  Yani ya değişken baştan tanımlanmalıdır. Ya da
  müdahale edilmemelidir.
"""

text_1 = "Tamam"
text_1[0] = "K"
print(text_1)

"""
Output: 
Traceback (most recent call last):
 File "test.py", line 20, in <module>
  text_1[0] = "K"
TypeError: 'str' object does not support item assignment

Görüldüğü üzere hata döndürmektedir.
"""


 

 

 

# Python'da String/Karakter Dizileri Oluşturma
# Birden Fazla String İfadenin Birleştirilmesi


text_1 = "Merhaba"
text_2 = "Sayın"
text_3 = "Seyirciler"

print(text_1 + text_2 + text_3)

"""
  Matematiksel işlemlerde kullanılan toplama operatörü
  string ifadeleri birleştirmek/toplamak
  amacıyla da kullanılabilir.
  Output: MerhabaSayınSeyirciler

"""

 

 

# Python'da String/Karakter Dizileri Oluşturma
# String İfadelerin Çoğaltılması


text = "Merhaba"
n_text = text * 7
print(n_text)

# Output: MerhabaMerhabaMerhabaMerhabaMerhabaMerhabaMerhaba

"""
  Matematiksel işlemlerde kullanılan çarpma işlemi
  string ifadelerde de benzer bir amaçla kullanılabilir.
  Bir string ifadeyi birçok kez yazmak istediğimizde
  bunun için yapmamız gereken şey string ifadeyi
  yazmak istediğimiz miktarla çarpma işlemine koymaktır.
"""
 

 

 

 

Evet arkadaşlar Python programlama dilinde string yapılarına ve temel özelliklerine değinmeye çalıştık.

 

print('Herkese İyi Kodlamalar')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019