Python'da range() Fonksiyonu Örnekleri

by trustix


Eklenme Tarihi : 20 Aralık 2020 19:12 Views:     449range() Fonksiyonu Nedir?

İki tanesi opsiyonel bir tanesi zorunlu olmak üzere üç parametre alarak bir tamsayı dizisi üretmek amacıyla kullanılan yerleşik fonksiyonlardan biridir.

Tamsayı dizisinin bitiş parametresi zorunludur. Başlangıç parametresi belirtilmediği zaman default olarak sıfır alır kabul eder. Üçüncü parametre ise sayı dizisinin artış miktarıdır. Örneklerimize başlayalım.

 

 

Python'da range() Fonksiyonu Örnekleri - 1

# Python'da range() Fonksiyonu Örnekleri - 1

"""
  range() fonksiyonunda ilk parametre başlangıç parametresi
  ikincisi bitiş parametresi ve üçüncüsü de 
  artış miktarı parametresidir.
"""

# sadece bitiş parametresini belirterek kullanılabilir.
print(*range(20))
# Output :0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


# başlangıç ve bitiş parametreleri belirtilerek kullanılabilir
print(*range(15,30))
# Output: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


# başlangıç, bitiş ve artış miktarı parametreleri belirtilerek kullanılabilir
print(*range(30,50,5))
# Output: 30 35 40 45
 
 

 

 

Python'da range() Fonksiyonu Örnekleri - 2

 

# Python'da range() Fonksiyonu Örnekleri - 2

"""
  range() fonksiyonunda ilk parametre başlangıç parametresi
  ikincisi bitiş parametresi ve üçüncüsü de
  artış miktarı parametresidir.
"""


# range() fonksiyonu ile negatif sayı dizileri de üretilebilir.
print(*range(0,-12,-2))
# Output: 0 -2 -4 -6 -8 -10print(*range(-20, -50, -5))
# Output: -20 -25 -30 -35 -40 -45

 

Python'da range() Fonksiyonu Örnekleri - 3

 

# Python'da range() Fonksiyonu Örnekleri - 3


# range() fonksiyonu bir liste içinde kullanılabilir.
t_1 = [*range(7)]
print(t_1)
# Output:[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]


# range() fonksiyonu bir set yapısı içinde kullanılabilir.
t_2 = {*range(6)}
print(t_2)
# Output : {0, 1, 2, 3, 4, 5}
 
 

 

 

Python'da range() Fonksiyonu Örnekleri - 4

 

# Python'da range() Fonksiyonu Örnekleri - 4


# range() fonksiyonu bir for döngüsü içinde kullanılabilir.

for i in range(15,20,2):
  print(i)
  
"""
  Output:
    15
    17
    19

"""
 
 

 

 

Python'da range() Fonksiyonu Örnekleri - 5

 

# Python'da range() Fonksiyonu Örnekleri - 5


# range() fonksiyonu liste içinde döngü olarak
# yani list comprehension olarak kullanılabilir.

l_1 = [x for x in range(20, 40, 3)]
print(l_1)

# Output: [20, 23, 26, 29, 32, 35, 38]
 
 

 

 

Python'da range() Fonksiyonu Örnekleri - 6

 

# Python'da range() Fonksiyonu Örnekleri - 6l_2 = ['T', 'Ü', 'R', 'K', 'İ', 'Y', 'E']
for i in range(len(l_2)):
  print(l_2[i])
  
  
"""
  Bitiş parametresi bir iterasyon
  yapısındaki eleman sayısından referans alınarak buradaki
  örnekte olduğu gibi belirtilebilir.
  Output: 
      T
      Ü
      R
      K
      İ
      Y
      E 
"""

 

 

 
print('Herkese İyi Kodlamalar')
 
 

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019