Python'da List Comprehension Örnekleri

by trustix


Eklenme Tarihi : 20 Aralık 2020 15:21 Views:     2138Python'da  Liste Nedir?

Listeler Python'da bir veri türüdür. Ancak string ya da integer gibi değil daha çok koleksiyon şeklindeki bir veri türüdür. Yapı bakımından tuple ve sözlük yapılarına benzerlik gösterirler.

Köşeli parantez ifadeleri ile tanımlanırlar. Elemanlar birbirinden virgül işareti ile ayrılır. Bir liste yapısı içerisinde çok sayıda ve farklı yapıda veri türü bulunabilir. Aynı anda bir liste içinde, stringler, integerlar, boolen değerler, float veriler hatta liste dahi veri olarak bulunabilir. Değiştirilebilir ve güncellenebilir yapılarından dolayı çok sık kullanılmaktadırlar.

 

Python'da List Comprehension Nedir?

List Comprehension yapısı Python programlamada liste kullanımında büyük kolaylık sağlayan ve listelerde bizi döngü yapılarının karmaşasından uzaklaştıran, fonksiyonel, esnek, kolay anlaşılabilir bir yapıdır. List Comprehension ile bir liste yapısındaki bütün elemanlara aynı işlemler yapılabilir. List Comprehension yapısı içinde farklı farklı metot ve fonksiyonlar kullanılabilir. Burada List Comprehension yapısı ile ilgili örnekler yapmaya çalışacağız.

Python'da List Comprehension Örnekleri - 1

 

# Python'da List Comprehension Örnekleri - 1

"""
  range() fonksiyonu aracılığı ile liste içinde
  bir sayı dizisi oluşturduk. Aynı zamanda oluşturduğumuz
  bu sayı dizisindeki elemanların karelerini hesapladık.
  range() fonksiyonunda artış parametresi olarak
  2 değerini verdiğimiz için sayı dizimiz 5'ten 
  başlayarak 12'ye kadar ikişer ikişer arttırıldı.
  Her elemanın karesi aynı anda hesaplanmış oldu.
"""

kare = [x**2 for x in range(5,12,2)]
print(kare)

# Output:[25, 49, 81, 121]
 

 

 

Python'da List Comprehension Örnekleri - 2

 

# Python'da List Comprehension Örnekleri - 2

"""
  List Comprehension yapısı ile tek satır kod ile
  0-60 aralığında 6 ile kalansız bölünebilen sayıları
  bulmuş olduk.
"""

test = [a for a in range(60) if a % 2 == 0 and a % 3 == 0 ]
print(test)

# Output:[0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54]
 
 

 

 

Python'da List Comprehension Örnekleri - 3

# Python'da List Comprehension Örnekleri - 3

"""
  List Comprehension içinde stringlerde kullanılan
  metot ve fonksiyonları kullanmak mümkün. Buradaki
  örnekte görüldüğü gibi liste elemanlarının tamamını
  lower() metodu ile küçük harfe çevirdik.
"""

liste_1 = [
  'Türkiye',
  'Almanya',
  'Japonya',
  'Rusya',
  'Malezya',
  'Singapur'
]

liste_2 = [i.lower() for i in liste_1]
print(liste_2)

# Output: ['türkiye', 'almanya', 'japonya', 'rusya', 'malezya', 'singapur']
 

 

 

Python'da List Comprehension Örnekleri - 4

# Python'da List Comprehension Örnekleri - 4

"""
  Buradaki örneğimizde List Comprehension yapısı ile
  Daha önceden tanımladığımız ve içerisine programlama
  dillerini yazdığımız listedeki elemanların ilk harflerinden
  yeni bir liste kotarmış olduk.
"""


l_5 = ['Java', 'Python', 'C', 'Ruby', 'Php', 'Haskell', 'C++', 'Perl']
n_5 = [ harf[0] for harf in l_5]
print (n_5)

# Output: ['J', 'P', 'C', 'R', 'P', 'H', 'C', 'P']
 

 

 

Python'da List Comprehension Örnekleri - 5

# Python'da List Comprehension Örnekleri - 5

"""
  Yukarıdaki örneğimize çok küçük bir ekleme yaparak
  her harfin beş kez yazılmasını sağlıyoruz.
"""


l_5 = ['Java', 'Python', 'C', 'Ruby', 'Php', 'Haskell', 'C++', 'Perl']
n_5 = [ harf[0]*5 for harf in l_5]
print (n_5)

# Output:['JJJJJ', 'PPPPP', 'CCCCC', 'RRRRR', 'PPPPP', 'HHHHH', 'CCCCC', 'PPPPP']
 

 

 

 

Python'da List Comprehension Örnekleri - 6

 

# Python'da List Comprehension Örnekleri - 6

"""
  upper() bir string ifadenin harflerini
  büyük harfe çevirmek için kullanılmaktadır.
  İlk List Comprehension yapısında
  her elemanın son harf değerine ulaştık.
  İkinci List Comprehension yapısı ile de
  bu harflerin yedişer kez yazılmasını
  sağladık.
"""

l_7 = [
  'Merhaba',
  'Sayın',
  'Seyirciler',
  'Bu',
  'Bir',
  'Test',
  'Metnidir'
]

l_8 = [x[-1] for x in l_7]
l_9 = [y.upper()*7 for y in l_8]
print(l_9)

# Output:['AAAAAAA', 'NNNNNNN', 'RRRRRRR', 'UUUUUUU', 'RRRRRRR', 'TTTTTTT', 'RRRRRRR']
 

 

 

 

Python'da List Comprehension yapısı ile ilgili matematiksel ve karakter dizileri ile ilgili birkaç örnek yapmaya çalıştık. Örneklerimiz şimdilik burada bitmektedir.

1

14 Mart 2021
Gokhan :
Çok kaliteli bir içerik olmuş. Emeğiniz için teşekkür ederim.
Yorum Formu

vikikod.com    © 2019