Python'da Matematiksel Operatörler

by trustix


Eklenme Tarihi : 07 Aralık 2020 13:59 Views:     1813Python'da diğer programlama dillerinde olduğu gibi matematiksel işlemlerde kullanılan birtakım operatörler vardır. Ayrıca Python ileri düzey matematiksel işlemleri yapmak için yazılan ve kullanılan bir dil olduğu için bu işlemleri hem daha hızlı hem daha stabil hem de daha net sonuca ulaşacak şekilde gerçekleştirmektedir. Burada Python programlama dilinde kullanılan temel matematik operatörlerinden bahsedeceğiz.

 

# 1- Python'da Toplama Operatörü
"""
  Bilindiği üzere matematikte toplama operatörü +
  işaretidir. Python'da da aynı operatör matematiksel
  işlemler için kullanılmaktadır.


"""

x = 12
y = 7
z = 11

result_1 = x + y
result_2 = x + z
result_3 = y + z
result_4 = x + y + z

print("x + y = " + str(result_1))
print("x + z = " + str(result_2))
print("y + z = " + str(result_3))
print("x + y + z = " + str(result_4))

"""
 Toplama operatörü ile iki veya daha fazla
 değişken birlikte toplanabilir.
 
 Output:
    x + y = 19
    x + z = 23
    y + z = 18
    x + y + z = 30
     
  
"""


 

 

 
# 2- Python'da Çıkarma Operatörü
"""
  Bilindiği üzere matematikte çıkarma operatörü -
  işaretidir. Python'da da aynı operatör matematiksel
  işlemler için kullanılmaktadır.


"""

x = 55.6
y = 7.8
z = 11.9

result_1 = x - y
result_2 = x - z
result_3 = y - z
result_4 = x - y - z

print("x - y = " + str(result_1))
print("x - z = " + str(result_2))
print("y - z = " + str(result_3))
print("x - y + z = " + str(result_4))

"""
  Toplama operatörünü kullanırken kullandığımız
  integer değişkenlerinin aksine burda float
  tipi veriler kullandık. Python'nun
  virgülden sonraki sonuç gösterme kapasitesinin
  ne düzeyde olduğu bu örneğimizde anlaşılmaktadır.
 
 Output:
    x - y = 47.800000000000004
    x - z = 43.7
    y - z = -4.1000000000000005
    x - y + z = 35.900000000000006

     
  
"""


 

 

 

 
# 3- Python'da Bölme Operatörü
"""
  Matematikte bölme işlemi için
  / işareti kullanılmaktadır.
  Burada da aynısı geçerlidir.


"""

x = 55.6
y = 7.8
z = 11.9

result_1 = x / y
result_2 = x / z
result_3 = y / z
result_4 = x / y / z

print("x / y = " + str(result_1))
print("x / z = " + str(result_2))
print("y / z = " + str(result_3))
print("x / y + z = " + str(result_4))

"""

 
 Output:
    x / y = 7.128205128205129
    x / z = 4.6722689075630255
    y / z = 0.6554621848739496
    x / y + z = 0.5990088343029519


     
  
"""


 

 

 

 
# 4- Python'da Çarpma Operatörü
"""
  Matematikte çarmpma işlemi için
  x kullanılmaktadır. Ancak burada bunun
   yerine * işareti kullanılmaktadır."""

x = 55.6
y = 7.8
z = 11.9

result_1 = x * y
result_2 = x * z
result_3 = y * z
result_4 = x * y * z

print("x * y = " + str(result_1))
print("x * z = " + str(result_2))
print("y * z = " + str(result_3))
print("x * y * z = " + str(result_4))

"""

 
 Output:
    x * y = 433.68
    x * z = 661.64
    y * z = 92.82000000000001
    x * y * z = 5160.792
    

     
  
"""

 

 

# 5- Python'da Tamsayı Bölme Operatörü
"""
  Python'da normalde bölme işlemi için
  / işareti kullanılmaktadır. Ancak
  daha önce yaptığımız örneklerden de görüldüğü üzere
  bu işaret kullanıldığında virgülden sonra
  ondan fazla sayı ile net sonuç karşımıza
  çıkmaktaydır. Tamsayı bölme işleminde
  ise sonucun sadece tamsayı olan kısmı ile
  karşılaşıyoruz.

"""

a = 88
b = 19

result_1 = a / b
result_2 = a // b

print("a / b = " + str(result_1))

print("a // b [burası tamsayı bölme sonucudur] = " + str(result_2))

"""
  Output:
      a / b = 4.631578947368421
      a // b [burası tamsayı bölme sonucudur] = 4

"""
 

 

 

# 6- Python'da Kalan Bulma Operatörü
"""
   Python'da kalan bulma operatörü
   yüzde(%) işaretidir. Bu operatör
   iki farklı sayının bölümünden kalan
   değere ulaşmak için kullanılmaktadır.

"""

a = 88
b = 19

result_1 = a % b


print("a % b = " + str(result_1))"""
  Output:
     a % b = 12

    
"""
 

 

 

# 7- Python'da Üs Bulma Operatörü
"""
   Python'da üs bulma operatörü
   yanyana yazılan iki yıldız(**)
   işaretidir. Bu işaret solundaki sayının
   sağındaki sayı kadar birbirine çarpımını
   sonuç olarak döndürmektedir.

"""

a = 2
b = 8

result_1 = a ** b


print("a ** b = " + str(result_1))"""
  Output:
     a ** b = 256
"""

 

 

# 8- Python'da İşaret Değiştirme Operatörü
"""
  Matematikte bir ifadenin işaretini
  değiştirmek için o ifadeyi eksi(-)
  ile çarpmak gerekir. Python programlama
  dilinde de sayısal bir değer taşıyan değişkenlerin
  işaretini değiştirmek için eksi(-)
  işareti ile çarparız.


"""


x = 10
y = -x
result = y
print(result)

# Output : -10
 
 

 

 

# 9- Python'da Operatör Kuralları
"""
  Matematiksel işlemler yaparken
  kullandığımız operatörler için
  Python programlama dilinde birtakım
  kurallar vardır. Dil bu operatörleri
  ve matematiksel sonuçları işlerken
  bu kuralları dikkate alarak çalışır.
  Bu kurallar temel olarak matematikteki işlem
  önceliği kurallarıdır.

  1- Her zaman ilk yapılan işlem parantez içinde yazılmış olan işlemdir.
  2- İşlemler daima soldan sağa işlenir.
  3- Çarpma işlemi ile bölme işlemi toplama ve çıkarma işlemine göre daha önce yapılmaktadır.
  4- Çarpma ve bölme arasında işlem önceliği yoktur. İşlem soldan sağa yapılmaktadır.
  5- Toplama ve çıkarma arasında işlem önceliği yoktur. İşlem soldan sağa yapılmaktadır.

"""


result_1 = (27 + 29) / (1 * 8 * (10 - 3))
print(result_1)
# Output: 1.0

result_2 = 27 + 29 / 1 * 8 * 10 - 3
print(result_2)
# Output: 2344.0


result_3 = -7 * -8 + 10 - 55
print(result_3)
# Output: 11
 
 

 

 

Evet arkadaşlar Python programalama dilinde kullanılan temel matematik operatörlerinden, bunların nasıl kullanıldığından ve dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsetmeye çalıştık.

print('Herkese İyi Kodlamalar')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019