Python'da For Döngüsü Örnekleri

by trustix


Eklenme Tarihi : 20 Aralık 2020 15:10 Views:     419Python'da For Döngüsü

Programlamada döngüler önemli bir yer tutmaktadır. for ve while olmak üzere iki temel ve ilke döngü bulunmaktadır. Bu döngülerin amacı iteratif işlemlerin yapılmasıdır.

 

Biz de bu nedenle konunun anlaşılmasının örnek sayısı ile orantılı olduğunu dikkate alarak Python'da for döngüleri ile ilgili örnekler yapmaya çalışacağız. İlk örneğimiz ile başlayalım.

Python'da for Döngüsü Örnek - 1

# Python'da for Döngüsü Örnek - 1


"""
  İlk örneğimizde bir liste yapısındaki elemanları
  aynı işleme tabi tutarak konsol ekranında
  çıktılamayı amaçlıyoruz.
"""

liste_1 = [
  "Merhaba",
  "Sayın",
  "Seyirciler",
  "Bu",
  "Bir",
  "Test",
  "Mesajıdır."
]

for e in liste_1:
  print(e)
  print('------------')
  

"""
  Output:
  
  Merhaba
  ------------
  Sayın
  ------------
  Seyirciler
  ------------
  Bu
  ------------
  Bir
  ------------
  Test
  ------------
  Mesajıdır.
  ------------

"""

 

 

Python'da for Döngüsü Örnek - 2

 

# Python'da for Döngüsü Örnek - 2


"""
  Python yüksek seviyeli bir programlama
  dilidir. Bu nedenle birçok fonksiyon
  herhangi bir yapı içinde
  kullanılabilir. Yukarıdaki örneğimizi
  biraz değiştirerek upper() fonksiyonu
  yardımı ile listedeki bütün elemanları
  büyük harfe çevirerek konsolda çıktıladık.
"""

liste_1 = [
  "Merhaba",
  "Sayın",
  "Seyirciler",
  "Bu",
  "Bir",
  "Test",
  "Mesajıdır."
]

for e in liste_1:
  print(e.upper())
  print('------------')


"""
  Output:
  
    MERHABA
    ------------
    SAYIN
    ------------
    SEYIRCILER
    ------------
    BU
    ------------
    BIR
    ------------
    TEST
    ------------
    MESAJIDIR.
    ------------
"""
 

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019