Python'da List Comprehension

by trustix


Eklenme Tarihi : 20 Aralık 2020 14:44 Views:     606Python'da diğer programlama dillerinde olduğu gibi iteratif işlemler yapmak için genellikle döngüler kullanılmaktadır. Çünkü döngüler tekrarlanması gereken bir işlemi birkaç satır kod ile kolay bir şekilde yapılmasını sağlamaktadırlar.

Bazı durumlarda ise iteratif işlemler için Python'a özel olarak List Comprehension yapısı kurulmuştur. Bu yapı diğer programlama dillerinden çok aşina olabiliceğimiz bir yapı değildir. Ancak birçok farklı amaç için kullanılabilir olmaları, geliştiricileri fazla kod yazmaktan kurtarmaları, hızlı ve dinamik yapıları ile çok tercih edilen yapılardır. Burada örnekler üzerinden Python'daki List Comprehension yapısını anlamaya çalışacağız.

 

Python'da for döngüsü ile sayıların küpünü bulma

# Python'da döngü ile sayıların küpünü bulmak

"""
  Öncelikle List Comprehension yapısının anlaşılması için
  döngüler yardımı ile bir sayı dizisi ile ilgili
  işlemler yapalım. for döngüsü kullanarak bir sayı dizisinin
  küpünü bulalım.
"""

n_1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
k_1 = []

for n in n_1:
 k_1.append(n**3)

print(k_1)
# Output : [1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729]

 

 

Python'da List Comprehension ile sayıların küpünü bulma

# Python'da List Comprehension ile sayıların küpünü bulma


"""
  Yukarıda for döngüsü kullanarak yaptığımız işlemi
  daha kısa kod yazarak list comprehension ile yaptık.
"""


n_2 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
k_2 = [n**3 for n in n_2]

print(k_2)
# Output: [1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729]

 

 

Yukarıdaki iki örnek döngüler ile  List Comprehension yapısı arasındaki farkı görmek için bir örnektir. Yazdığımı program ya da sistem ne kadar büyük olursa  List Comprehension yapısının işlevselliği o kadar belirgin olacaktır. Yine for döngüleri ile  List Comprehension yapısı arasındaki farkı anlamak için bir örnek yapalım.

 

Python'da for döngüsü ile 7'ye bölünebilen sayıları bulma

# Python'da for döngüsü ile 7'ye bölünebilen sayıları bulma

"""
  Python'da for döngüsü kullanarak bir listedeki
  sayısal değerler üzerinden işlem yapmayı amaçlıyoruz.
  0-100 aralığında bir sayı listesi oluşturuyoruz.
  Daha sonra for döngüsü yardımı ile 7'ye tam
  bölünebilen sayıları buluyoruz.
"""


liste_1 = [*range(100)]
liste_2 = []

# for döngüsü ile 7'ye bölünebilen sayıları bulma
for x in liste_1:
  if x % 7 == 0:
    liste_2.append(x)

print("0-100 Arasında 7 ile tam bölünebilen sayılar : ", liste_2)

# Output: 0-100 Arasında 7 ile tam bölünebilen sayılar : [0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98]
 

 

 

 Python'da List Comprehension ile 7'ye bölünen sayıları bulma

 

# Python'da List Comprehension ile 7'ye bölünen sayıları bulma

"""
  Yukarıda for döngüsü ile yaptığımız işlemin aynısını
  burada list Comprehension ile yapmış oluyoruz.
  Örneklerde görüldüğü gibi çok daha kullanışlı
  bir yapı karşımıza çıkıyor.
"""


liste_1 = [*range(100)]

liste_2 = [x for x in liste_1 if x % 7 == 0]

print('0-100 Aralığında 7 ile tam bölünen sayılar: ' , liste_2)

# Output: 0-100 Aralığında 7 ile tam bölünen sayılar: [0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98]

 

 

Python'da List Comprehension Örnekleri

 

#  Python'da List Comprehension Örnekleri

"""
  range() fonksiyonunu kullanarak belirli
  bir aralıkta bir sayı dizisi oluşturduk.
  Daha sonra List Comprehension yapısını kullanarak
  listenin her elemanını 17 değeri ile çarptık.

"""


liste_3 = [*range(10,30,4)]
liste_4 = [e*17 for e in liste_3]
print(liste_4)

# Output: [170, 238, 306, 374, 442]
 
 

 

 

 

Python'da  List Comprehension yapısını ve ne kadar pratik bir kullanımı olduğunu örnekler üzerinden incelemeye çalıştık. Son bir örnek ile konuyu bitirelim.

 

#  Python'da List Comprehension Örnekleri

"""
  List Comprehension yapısı ile bir
  listedeki string ifadelerden oluşan
  elemanların bütün harflerini
  büyük harf yaptık. Bu yapı hem
  fonksiyonel, hemen zaman-maliyet açısından
  çok kullanışlıdır.
"""


liste_7 = ['Herkese', 'İyi', 'Kodlamalar']
liste_8 = [x.upper() for x in liste_7]
print(liste_8)

# Output: ['HERKESE', 'İYI', 'KODLAMALAR']

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019