Python'da while Döngüsü

by trustix


Eklenme Tarihi : 20 Aralık 2020 14:27 Views:     565Döngüler programlama dillerinde belirli bir kodu ya da kod bloğunu yinelemek, bir işlemi birçok kez yapmak için kullanılmaktadırlar.

Python'da temelde for ve while olmak üzere iki farklı döngü vardır. Bu döngüler çok büyük oranda birbirleri ile aynı işleve sahiptir ve döngüler ile yapılan işlemlerin büyük bir bölümü her ikisi ile de yapılabilir. Ancak belirli durumlara göre ikisinden biri daha çok tercih edilir. Daha önce Python'da for döngülerinden bahsetmiştik. Burada ise Python'da while döngüsünün nasıl kullanıldığına değinmeye çalışacağız. while döngüsü belirtilen parametreye göre bir koşul True olduğu sürece aynı işlemi yapmaktadır.

Python'da while Döngüsü

 

# Python'da while Döngüsü 


x = 5
while(x < 100):
  print(x)
  x = x + 12
  
"""
  while döngüsü ile 5 ten başlayarak
  sayı 100'den küçük olduğu sürece
  değeri her defasında 12 arttıran 
  bir döngü kurmuş oluyoruz.
  Artış miktarı isteğe bağlı herhangi bir
  sayı olabilir.
"""

 

Python'da while Döngüsünde break Kullanımı

while döngülerinin belirtilen parametre True olduğu sürece çalıştığından bahsetmiştik. Ayrıca Python'da None ve 0 değerleri False olarak kabul edilir.

 

# Python'da while Döngüsü 
# Python'da while döngüsünde break kullanımı


"""
  Bir list yapısına belirli isimleri kaydetmek
  istediğimizi varsayalım. Sınıf mevcudunu max
  4 öğrenci olarak kabul ediyoruz. Anlaşılmasının
  kolay olmasını sağlamak için değeri küçük
  aldık. Daha sonra while ile True parametresi vererek
  bir döngü başlattık. Her ne kadar True olduğu için
  sonsuz bir döngü olsa da bu döngüyü bir yerde kırmak
  istiyoruz. Kırmak istediğimiz nokta ise sınıf
  mevcudunun tamamlandığı nokta. Dolayısı ile
  listedeki eleman sayımız 3 değerini geçtiği
  anda döngümüz sonlanıyor. En nihayetinde ise listeyi
  konsol ekranına liste olarak yazdırabiliriz.
"""

isimler = []
print('Lütfen öğrenci isimlerini yazınız')

while True:
  l_i = input()
  isimler.append(l_i)
  if len(isimler) > 3:
    break


print(isimler)

"""
  Girilen değerler Kerem, Melisa, Yağmur ve Muhammed olduğunda
  Output:
  ['Kerem', 'Melisa', 'Yağmur', 'Muhammed']

"""

 

 

Python'da while Döngüsünde else Kullanımı

# Python'da while Döngüsünde else Kullanımı


say = 100
while say > 1:
  print (say, " sayısı 1'den büyüktür. ")
  say = say - 10
else:
  print (say, " sayısı 0'a eşittir")


"""
  Python'da hem for döngüsünde hem de
  while döngüsünde kontrol yapıları kullanılabilir.
  Burada while döngüsü içinde bir else kontrol
  yapısı kullandık. while döngümüz yüzden
  geriye doğru onar onar eksilmekte ve her defasında
  bu sayının 1 den büyük olduğunu söylemektedir.
  En sonunda ise sayının sıfıra eşit olduğunu belirtmektedir.
  Output: 
    100 sayısı 1'den büyüktür.
    90 sayısı 1'den büyüktür.
    80 sayısı 1'den büyüktür.
    70 sayısı 1'den büyüktür.
    60 sayısı 1'den büyüktür.
    50 sayısı 1'den büyüktür.
    40 sayısı 1'den büyüktür.
    30 sayısı 1'den büyüktür.
    20 sayısı 1'den büyüktür.
    10 sayısı 1'den büyüktür.
    0 sayısı 0'a eşittir"""

 

 

 

while döngüsü ile ilgili örnekleri ve kullanım şekillerini arttırmak ve çeşitlendirmek elbette mümkün. Ama şimdilik burada bırakıyoruz.

 

print('Herkese İyi Kodlamalar')

 

1

19 Kasım 2021
Metin Erdebil :
#1'den 1000'e kadar olan sayılardan mükemmel sayı olanları ekrana yazdırın. Bunun için bir sayının mükemmel olup # olmadığını dönen bir tane fonksiyon yazın. # Bir sayının bölenlerinin toplamı kendine eşitse bu sayı mükemmel bir sayıdır. # Örnek olarak 6 mükemmel bir sayıdır (1 + 2 + 3 = 6). liste2 = [] a = 1000 def msayı(a): while a<1001: liste = list(range(1,1000)) for i in liste: if (a % i == 0): liste2.append(i) return liste2 print("Çarpanlar:",msayı(a)) müsayı = [] #mükemmel sayılar listesi j = 0 toplam = 0 while j < len(liste2): for c in liste2: toplam = toplam + c j += 1 print("Çarpanlar toplamı:", toplam) if toplam == a: müsayı.append(toplam) print("Mükemmel sayılar:", müsayı) a-=1 #programın çıktısı: #Çarpanlar: [1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 500] #Çarpanlar toplamı: 1340 #Mükemmel sayılar: [] program sadece 1000 sayısını kontrol ediyor ve duruyor. while döngüsü neden devam etmiyor?
Yorum Formu

vikikod.com    © 2019