Python'da For Döngüsü

by trustix


Eklenme Tarihi : 20 Aralık 2020 14:22 Views:     324For Döngüsü Nedir?

Programlama dilleri bir amaç için kullanılmaktadırlar. Bu amaç bir cihazın, bir makinenin ya da bir elektronik ürünün nasıl çalışacağını tanımlamak ya da buna benzer bir şey olabilir.

Asıl yapılmak istenen şey bir durumun belli koşullar altında süreklilik arz ederek tekrar etmesidir. Belirtilen işlemin sürekli yapılması için her defasında kod yazılabilir. Ancak bu durum çok zaman kaybettirebilir. Ekonomik olmayabilir. Sıkıcı olabilir. İşlemcide ya da ram da process çalıştırılırken çok miktarda bellek kullanmak gerekebilir. Yazılan program ya da kod bloğu küçük bir iş için olduğunda bu durum tolere edilebilir. Ama özellikle büyük projelerde tek satır kodun fazla olması bile bellek tüketimi, elektrik tüketimi ya da ram kullanımı gibi durumlar açısından ciddi sorunlar çıkaracaktır. Bu nedenle hemen hemen ger programlama dilinde olduğu gibi Python'da da yineleme amacı taşıyan ve bir işlemin tekrarlanmasını sağlayan  döndüler mevcuttur. Bu döngülerden biri de for döngüsüdür. Burada örnekler üzerinden for döngüsünün Python'da nasıl kullanıldığından bahsetmeye çalışacağız.

 

Python'da For Döngüsü

# Python'da for döngüsü
# rakamlardan oluşan bir liste tanımlıyoruz.
n_1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

# listenin her elemanını 5 ile çarmasını sağlıyoruz
for i in n_1:
  i = i * 5
  print(i)

"""
  buradaki amacımız listedeki her elemanın 5 
  rakamı ile çarpılmasıdır. Aynı işlemi listedeki
  her elemana index değeri ile ulaşarak da yapabilirdik.
  Ancak böylesine basit bir işlem için dahi
  onlarca satır kod yazmamız gerekirdi.
  Döngü kullanarak aynı işlemi birkaç satır kod
  ile yapmış olduk.
  Output:  
      5
      10
      15
      20
      25
      30
      35
      40
      45
      
"""
 

 

 

Python'da Range() Fonksiyonu

Range fonksiyonu Python'da döngülerle birlikte sık kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon belli parametreler alarak istenilen şekilde bir sayı dizisi oluşturmak için kullanılmaktadır. Fonksiyonun detaylı kullanımı bir başka yazıda açıklanmıştır. Burada for döngüsünde kullanımına örnek vermekle yetineceğiz.

# Python'da range() fonksiyonu

"""
  Öncelikle range() fonksiyonunun nasıl kullanıldığı
  gösterecek birkaç örnek verdik. Görüldüğü gibi
  direkt ya da bir liste yapısı içinde 
  sayı dizileri oluşturduk.
  Bu sayı dizileri sıfırdan ya da belirtilen sayıdan 
  başlayabilir. Bitiş parametresi dahil olmamak
  üzeri belli bir noktada sonlanmaktadır.
  Yine artış miktarı da parametre olarak verilebilir.
  Son örnekte olduğu gibi artış miktarı parametresini
  5 olarak belirttiğimiz için sayı dizimiz beşer beşer
  artarak son bulmuştur.
"""

print(range(25))
# Output:range(0, 25) - yanlış kullanım
print(*range(25))
# Output: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
print(list(range(7)))
# Output: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]
print(list(range(7, 18)))
# Output: [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]
print(list(range(5, 50, 5)))
# Output: [5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45]
 

 

 

Python'da For Döngüsünde Range() Fonksiyonu Kullanımı

 

# Python'da For Döngüsünde Range() Fonksiyonu Kullanımı

"""
  range() fonksiyonun nasıl kullanıldığını göstermek için
  yukarıda birkaç örnek yapmıştık.
  Döndülerde de yoğun olarak kullanılan bu fonksiyon
  temelde döngünün kaç kez çalışacağını belirtmek
  amacıyla kullanılmaktadır.
  Örneğin:
"""

# programlama dilleri içeren bir liste tanımlıyoruz.
p_l = [
  'Python',
  'Java',
  'Javascript',
  'Haskell',
  'C',
  'C++'
]

# bitiş değeri listemizin eleman sayısı kadar olması için len() fonksiyonu ile kullanıyoruz.
for i in range(len(p_l)):

  print(p_l[i] + ' öğreniyoruz. ' )

"""
  Listenin her elemanına aynı işlemi
  uyguluyoruz.
  Output:
      Python öğreniyoruz.
      Java öğreniyoruz.
      Javascript öğreniyoruz.
      Haskell öğreniyoruz.
      C öğreniyoruz.
      C++ öğreniyoruz.
  
"""

"""
  len() fonksiyonu listenin eleman sayısını bulmak için
  kullanılmaktadır. range() fonksiyonu başlangıç parametresi
  verilmediğinde default olarak sıfırdan başlamaktadır.
  Listeler de index değeri olarak sıfırdan başlamaktadır.
  Bu nedenle range() fonksiyonuna başlangıç parametresi vermedik.
  Bitiş parametresini ise len() fonksiyonu ile bulduğumuz
  listemizin eleman sayısı kadar belirlemiş olduk.
"""
 

 

 

Python'da For Döngüsü İçinde Else Kullanımı

 

# Python'da For Döngüsü İçinde Else Kullanımı

"""
  for döngüleri içinde opsiyonel olarak
  else koşul ifadesi kullanılabilir.
  Genelde döngü sonlandığında bu yapılmaktadır.
  Örneğin:

"""


countries = [
  'Türkiye',
  'Singapur',
  'Norveç',
  'Malezya',
  'Japonya'
]

for i in range(len(countries)):
  print(countries[i])
  print('----------')
else:
  print('Listede başka ülke kalmadı.')
  
"""
  Output:
    Türkiye
    ----------
    Singapur
    ----------
    Norveç
    ----------
    Malezya
    ----------
    Japonya
    ----------
    Listede başka ülke kalmadı.
    

"""

 

 

Python'da for Döngüsünde break Kullanımı

 

# Python'da for Döngüsünde break Kullanımı

"""
  Bazı durumlarda bir veri yığını
  içerisinde belli bir veri yakalanana
  kadar döngünün çalışması istenebilir. Ancak
  veri yakalandıktan sonra döngünün durması için
  bir yapı kurulabilir.
  Öğrenci isimlerinin kayıtlı olduğu bir
  liste yapısı düşünelim. Liste içinde bir
  döngü yardımı ile belirli bir ismi bulmayı
  istiyoruz. Döngü belirtilen isim bulunana
  kadar devam etmeli ama isim bulunduktan sonra
  sonlansın. Bunun gibi durumlarda break ifadesi
  aşağıdaki örnekte olduğu şekliyle kullanılabilir.
"""


isimler = [
  'Kerem',
  'Melisa',
  'Yağmur',
  'Mehmet',
  'Eymen',
  'Elizan',
  'Eray',
  'Uğur',
  'Tuğba'
]


for i in isimler:
  if i == 'Elizan':
    print('Aradığınız öğrenciyi bulduk.')
    print(i)
    break
    
# Output : Elizan
 

 

 

Python'da İç İçe for Döngüleri

 

# Python'da İç İçe for Döngüleri

"""
  belli durumlarda sadece bir tane
  for döngüsü kullanmak yapmak istediğimiz
  işlem için yeterli olmayabilir.
  Böyle durumlarda iç içe iki ya da
  daha fazla for döngüsü kullanabilir.
  İç içe döngülerde çok kullanılan
  bir örnek yapalım.

"""


for i in range(1,11):
    for j in range(i):
      print("*",end=' ')
    print()
for i in range(10,0,-1):
    for j in range(i):
      print("*",end=' ')
    print()


"""
  iki farklı döngü her biri ayrıca
  içi içe iki döngüden oluşan 
  bir yapı kurduk.
  Bu durumda karşımıza aşağıdaki sonuç
  çıkmaktadır.
  Output: 
      *
      * *
      * * *
      * * * *
      * * * * *
      * * * * * *
      * * * * * * *
      * * * * * * * *
      * * * * * * * * *
      * * * * * * * * * *
      * * * * * * * * * *
      * * * * * * * * *
      * * * * * * * *
      * * * * * * *
      * * * * * *
      * * * * *
      * * * *
      * * *
      * *
      *
 
"""

 

 

Döngüler Python programlamada çok geniş bir yer tutmaktadır. En çok kullanılanı da hiç şüphesiz for döngüsüdür. Elbette ki for döngüsünün nasıl kullanıldığı ile ilgili tüm durumları tek seferde incelememiz mümkün değil. Ancak temel kullanım şekliyle ilgili örnekler üzerinden incelemeler yapmaya çalıştık.

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019