Python'da Tuple/Demet Örnekleri

by trustix


Eklenme Tarihi : 20 Aralık 2020 14:15 Views:     998Python programlamada daha önce tuple/demet veri türünün nasıl oluşturulduğuna, ne işe yaradığına ve ne amaçla kullanıldığına değinmiştik.

 

Burada tuple veri türleri ile ilgili örnekler yaparak bu veri türünü daha iyi anlamaya çalışacağız.

 

# Python'da Tuple Örnekleri

# ülke isimlerinden olucan bir tuple oluşturuyoruz.
tuple_1 = ('Türkiye', 'Singapur', 'Norveç', 'Birleşik Krallık', 'Malezya')

# Tupledaki verileri değişkene aktarıyoruz.
s_1 = '\n'.join(tuple_1)


# Değişken verilerini parçalara ayırıyoruz.
s_2 = s_1.split()

# Değişkenimizin uzunluğunu buluyoruz.
u_2 = len(s_2)

# Bir döngü yardımı ile verilerimizi yazdırıyoruz.

for a in range(u_2):
  print(s_2[a])
  print('-------------')
  
  
"""
  Output:   
    Türkiye
    -------------
    Singapur
    -------------
    Norveç
    -------------
    Birleşik
    -------------
    Krallık
    -------------
    Malezya
    -------------

"""


 

 

 

Python'da Birden Fazla Tuple Birleştirme

 

# Python'da Tuple Örnekleri
# Birden fazla Tuple Birleştirmecountries = (
  'Türkiye',
  'Fransa',
  'Japonya',
  'Rusya',
  'Norveç'
)

cities = (
  'Ankara',
  'Paris',
  'Tokyo',
  'Moskova',
  'Oslo'
)

test = countries + cities

for a in range(len(test)):
  print(test[a])
  print('########')
  
"""
  Output:
    Türkiye
    ########
    Fransa
    ########
    Japonya
    ########
    Rusya
    ########
    Norveç
    ########
    Ankara
    ########
    Paris
    ########
    Tokyo
    ########
    Moskova
    ########
    Oslo
    ########

"""

 

Python'da Tuplenın Kaç Elemandan Oluştuğunu Bulma

 

# Python'da Tuple Örnekleri
# Bir Tuple nın kaç elemandan oluştuğunu bulma


# Farklı veri türlerinden oluşan bir tuple tanımlıyoruz.
tuple_1 = (1, 15, 2.22, True, 'Antalya', False, None, 7, -3)


# Tuple nın kaç elemandan oluştuğu len() fonksiyonu ile bulunmaktadır.

tuple_uzunluk = len(tuple_1)
print(tuple_uzunluk)
# Output: 9

"""
  Ayrıca tuple elemanlarının hangisinin kaç elemandan oluştuğu da bulunabilir.
  Mesela Antalya elemanı index değeri olarak
  4 değerine sahip. Index değerini referans
  göstererek Antalya ifadesinin de kaç karakter olduğunu
  bulabiliriz.
"""

u_2 = tuple_1[4]
print(len(u_2))
# Output: 7
 

 

 

Python'da Tuple İçinde Liste Oluşturma

# Python'da Tuple Örnekleri
# Python'da Tuple İçinde Liste Oluşturma

"""
  Tupleların farklı veri türlerini bir arada
  tutabildiğinden bahsetmiştik.
  Python'da listeler de bir veri türüdür.
  Dolayısı ile tuple içinde liste tanımlanabilir.
  Örneğin:
"""

tuple_1 = (
  ['BMW', 'Audi', 'Volvo', 'Mercedes', 'Toyota'],
  ['220hp', '210hp', '250hp', '300hp', '245hp'],
  ['2020', '2019', '2019', '2020', '2019'],
  ['Siyah', 'Mavi', 'Kırmızı', 'Beyaz', 'Bej']

)

for a in range(len(tuple_1)):
  print(tuple_1[a])

"""
  Dört elemandan oluşan her elemanı da aynı zamanda
  beş elemanlı bir listeden oluşan bir tuple
  tanımlamış olduk.
  Output:
    ['BMW', 'Audi', 'Volvo', 'Mercedes', 'Toyota']
    ['220hp', '210hp', '250hp', '300hp', '245hp']
    ['2020', '2019', '2019', '2020', '2019']
    ['Siyah', 'Mavi', 'Kırmızı', 'Beyaz', 'Bej']
    

"""
 

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019