Python'da Koşullu İfadeler

by trustix


Eklenme Tarihi : 20 Aralık 2020 14:00 Views:     302Programlama dillerinde kodlar bir bütün halinde yazılabildiği gibi bazen de bloklar halinde yazılması gerekebilir. Tasarlanan sistemin özelliklerine göre belirli koşullar/durumlar oluştuğuna kod bloklarından bazılarının, bu durumlar oluşmadığında ise diğer blokların çalışması isteniyor olabilir.

 

Böyle durumlarda programlamanın adeta vazgeçilmesi olan koşullu ifadeler kullanmak gerekmektedir. Koşulların sağlanıp sağlanmadığı birçok yöntem ile kontrol edilebilir. Bazen birden fazla koşul tek seferde kontrol edilmek te istenebilir. Python programlamada da böyle durumlarda kullanılan koşullu ifadeler vardır. Şimdi bu koşullu ifadeleri örnekler üzerinden incelemeye çalışalım.

 

Python'da Koşullu İfadeler - if Koşulu

 

# Python'da Koşullu İfadeler - if Koşulu 

"""
  if() koşulu en temelde bir durum True olduğunda çalışacak
  kod bloklarının belirlenmesi için kullanılabilir. Örneğin
  bir kişi online bir sisteme üye olmak istemektedir. Sistem
  üyelik iznini sadece 18 yaş üstü bireylere veriyor ise burada
  bir koşullu durum söz konusudur.
  Örneğin:
"""


age = int(input('Lütfen yaşınızı giriniz : '))

if age > 18:
  print('Sisteme üye olabirsiniz')

"""
  Kullanıcı 18'den büyük bir değer girdiğinde
  yukarıdaki kod çalışacaktır. Eğer 
  girdiği değer 18'den küçük bir değer ise
  o zaman herhangi bir kod satırı çalışmayacak
  ve program sonlanacaktır.
"""

 

 

# Python'da Koşullu İfadeler - if Koşulu b_1 = True
if b_1 == True:
  print('atanan değer True olduğu için burası çalışacaktır.')

# Output:atanan değer True olduğu için burası çalışacaktır.
 

 

 

# Python'da Koşullu İfadeler - if Koşulu 
"""
  if() koşulunun kullanımı için bir fonksiyon tanımlıyoruz.
  Fonksiyonu çalıştırdığımızda kullanıcıdan art arda iki
  sayı bilgisi alacaktır. Daha sonra bu sayılardan ilki
  daha küçük değerde ise bunu belirterek ekrana basacaktır.
  Ancak buradaki durumda ilk sayının daha büyük olması
  durumunda kod hata döndürecektir. Bu hatalardan
  kaçınmak için de ayrıca yöntemler vardır.
"""

def test():
  x = int(input('Lütfen bir sayı giriniz : '))
  y = int(input('Lütfen bir sayı daha giriniz : '))

  if (x < y):
    str_1 = "Birinci sayı daha küçüktür"
  print(str_1)


if __name__ == "__main__":
  test()

# Kullanıcı sırası ile 5 ve 7 sayılarını girdiğinde
# Output: Birinci sayı daha küçüktür
 

 

 

Python'da Koşullu İfadeler - else Koşulu

 

# Python'da Koşullu İfadeler - else Koşulu 


"""
  Buraya kadar koşul ifadelerinden sadece if()
  koşulunu kullandık. Koşul ifadelerinden if()
  koşulu yalnız kullanılabildiği gibi diğer koşul
  ifadeleri ile birlikte de kullanılabilir.
  Böyle durumlarda iki veya daha fazla koşuldan
  hangisi sağlanıyorsa ona göre çalışacak ayrı
  bir kod bloğu vardır. Yukarıdaki örneğimizi
  else koşulu ekleyerek geliştirelim.
"""

def test():
  x = int(input('Lütfen bir sayı giriniz : '))
  y = int(input('Lütfen bir sayı daha giriniz : '))

  if (x < y):
    str_1 = "Birinci sayı daha küçüktür"

  else:
    str_1 = "İkinci Sayı daha küçüktür."
  print(str_1)

if __name__ == "__main__":
  test()

# Kullanıcı sırası ile 9 ve 7 sayılarını girdiğinde
# Output: İkinci Sayı daha küçüktür.
 
 

 

 

 

Python'da Koşullu İfadeler - elif Koşulu

# Python'da Koşullu İfadeler - elif Koşulu 
"""
  Bir önceki örneğimizde if ve else koşul yapılarını
  kullanarak iki sayının büyüklük/küçüklük karşılaştırmasını
  yapmak ve buna göre bir metin çıktılamaya çalıştık.
  Ama görülebileceği gibi matematikte iki sayıdan birinin
  diğerinden daha büyük olma daha küçük olma ve üçüncü olarak sayıların
  birbirine eşit olması durumu vardır. Yani üç farklı durum
  söz konusudur. Her bir durum için ayrı bir
  koşul ifadesi yazabiliriz.
  Örneğin:
"""


def test():
  x = int(input('Lütfen bir sayı giriniz : '))
  y = int(input('Lütfen bir sayı daha giriniz : '))

  if (x < y):
    str_1 = "Birinci sayı daha küçüktür"

  elif (x == y):
    str_1 = "Sayılar birbirine eşittir"
  else:
    str_1 = "İkinci Sayı daha küçüktür."
  print(str_1)

if __name__ == "__main__":
  test()
  
# Kullanıcı sırası ile 8 ve 8 sayılarını girdiğinde
# Output: Sayılar birbirine eşittir
 
 

 

 

 

Python'da Koşullu İfadeler - if-elif-else Koşulları

 

# Python'da Koşullu İfadeler - if-elif-else Koşullar

"""
  Koşullu ifadeler temel olarak burada yaptımığımız şekilde
  gerçekleşmektedir. Bunlar dışında iç içe if koşulları
  çok koşullu yapılar, switch-case yapıları gibi
  koşullu ifadelerde kullanılan birçok yapı ve yöntem
  mevcuttur. Burada temel örnekler ile yetinmeye çalışacağız.
  Son olarak if-elif-else koşullarının hepsini barındıran karma
  bir örnek ile konuyu bitirelim.
"""


name = input('Lütfen adınızı giriniz :')
username = input('Lütfen kullanıcı adınızı giriniz :')
password = input('Lütfen şifrenizi giriniz :')


if name == 'Kerem' and username == 'root' and password =='12345':
  print('Giriş Yapılıyor...')
elif name == 'Kerem' and username =='root' and password != '12345':
  print('Şifrenizi hatalı girdiniz lütfen kontrol ediniz!')
elif name != 'Kerem' and username == 'root' and password == '12345':
  print('Adınızı Yanlış Girdiniz lütfen kontrol ediniz!')
elif name == 'Kerem' and username != 'root' and password == '12345':
  print('Kullanızı adınızı yanlış girdiniz lütfen kontrol ediniz!')
else:
  print('Hay aksi! Yanlış giden bir şeyler var Giriş Yapılamadı')

"""
  Bütün bilgiler doğru olduğunda giriş yapılmasını sağlayan
  bilgilerden herhangi biri yanlış olduğunda ise yanlış olan
  bilgiyi kullanıcıya bildiren
  bunlar dışındaki durumlarda ise processi sonlandıran
  bir kod parçası yazmış olduk.
"""


 

 

 

Evet arkadaşlar Python programlama dilindeki koşullu ifadeler temel olarak burada yaptığımız örneklerdeki gibidir.

 

print('Herkese İyi Kodlamalar')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019