Python'da Mantıksal Operatörler

by trustix


Eklenme Tarihi : 20 Aralık 2020 13:46 Views:     709Python'da mantıksal operatörler ya da boolean operatörler birden fazla durumun karşılaştırılması için kullanılmaktadır. Hemen hemen her programlama dilinde mantıksal operatörler bulunmaktadır.

Bu operatörleri birden fazla durum ya da verinin birbiriyle kıyaslanması sonucunda True ya da False şeklinde değerlen döndürmektedir. Temelde bir durumun doğru olup olmadığı sorgulanır. En nihayetinde durumun doğru olması programlamada başka bir sürece girilmesine yanlış olması başka bir sürece girilmesine olanak tanır. Kod blokları bu şekillde çeşitli işlemleri yaparlar. Mantıksal operatörlerde bütün işlemler and, or, not durumlarına göre yapılmaktadır. Mantıksal durumların incelenmesi karşılaştırma operatörleri ile birlikte olmaktadır. Şimdi bunları incelemeye çalışalım.

 

Python'da Mantıksal Operatörler - and Operatörü

 

# Python'da Mantıksal Operatörler - and Operatörü

"""
  Bu operatör her iki durumunda doğru olduğu
  zaman True değeri döndürmektedir.
  İki farklı veri türünden karşılaştırma yaparak bu durumu
  test edelim.
"""

n_1 = 7
s_1 = 'Türkiye'

if n_1 == 7 and s_1 == 'Türkiye':
  print("Bilgiler Aynı")
else:
  print("Bilgiler aynı değil")

# Output: Bilgiler Aynı

 
 
# Python'da Mantıksal Operatörler - and Operatörün_1 = 5
n_2 = 15
n_3 = 22

if n_1 < n_2 and n_2 < n_3:
  print("Sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır.")
else:
  print("Sayılar doğru sıralanmamıştır.")

# Output: Sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır.
 
 
# Python'da Mantıksal Operatörler - and Operatörü

"""
  Mantıksal operatörlerin sonuçlarına
  direkt olarak da burada olduğu gibi ulaşılabilir.
"""result = 40 > 30 and 30 > 20
print(result)
# Output: True


result_2 = 32 > 25 and 25 > 27
print(result_2)
# Output: False
 

 

 

 

Python'da Mantıksal Operatörler - or Operatörü

 

# Python'da Mantıksal Operatörler - or Operatörü

"""
  or mantıksal operatörü karşılaştırılan iki durumdan
  en az biri doğru olduğunda True diğer durumlarda ise
  False değerini döndürmektedir.
  Örneğin:
"""


result_1 = 10 > 11 or 11 > 12 or 12 > 13 or 13 > 10
print(result_1)
# Output: True

"""
  Sadece 13 > 10 karşılaştırması doğru 
  olmasına rağmen sonuç True dönmektedir.
"""
 
 
# Python'da Mantıksal Operatörler - or Operatörü

"""
  or mantıksal operatörü karşılaştırılan iki durumdan
  en az biri doğru olduğunda True diğer durumlarda ise
  False değerini döndürmektedir.
  Örneğin:
"""


t_1 = "Singapur"
b_1 = True
n_1 = 12

if t_1 == 'Türkiye' or b_1 == True or n_1 == 11:
  print('Bilgilerden en az biri eşleşmektedir.')
else:
  print('Bilgiler eşleşmemektedir.')

# Output: Bilgilerden en az biri eşleşmektedir.
 

 

 

Python'da Mantıksal Operatörler - not Operatörü

 

# Python'da Mantıksal Operatörler - not Operatörü

"""
  not mantıksal operatörü karşılaştırma ya da ifade
  doğru ise False değerini yanlış ise True değerini
  döndürmektedir.
  Örneğin:
"""


result_1 = not(10 > 7)
print(result_1)

# Output : False

"""
  Normalde 10 sayısı 7 sayısından büyüktür. Yani karşılaştırma
  doğrudur. Ancak not operatörü doğru durumlarda False
  sonucu döndürdüğü için sonuç False olmaktadır.
"""
 

 

 

 

Evet arkadaşlar Python programlamada basit ama oldukça önemli bir konu olan mantıksal operatörlere değinmeye çalıştık.

print("Herkese İyi Kodlamalar")

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019