Python'da input() Fonksiyonu Örnekleri

by trustix


Eklenme Tarihi : 20 Aralık 2020 13:39 Views:     4536Python programlamada kullanılan input() fonksiyonunun nasıl kullanıldığına, hangi özelliklere sahip olduğuna, birlikte kullanılan veri tipi  dönüşüm fonksiyonlarına başka bir içeriğimizde değinmeye çalışmıştık.

 

Burada ise input fonksiyonu ile ilgili örnekler yaparak konuyu pekiştirmeye çalışacağız. İlk örneğimizle başlayalım.

 

# Python'da kullanıcıdan veri alma - input() Fonksiyonu 


"""
  input() fonksiyonu kullanıcının verdiği bilgileri
  default olarak string şeklinde tutmaktadır. Bu nedenle
  başka bir veri türü girdiğimizde bunu veri tipi
  dönüşüm fonksiyonları aracılığı ile dönüştürmemiz gerekmektedir.
  Örneğin:
"""


sayi_1 = input("Lütfen bir tamsayı değeri giriniz : ")
# Kullanıcı 5 sayısını girdiğinde
print(sayi_1)
# Output: 5
print(type(sayi_1))
# Output: <class 'str'>

"""
  Burada görüldüğü gibi kullanıcıdan bir tamsayı değeri
  istiyoruz. Ancak input() fonksiyonu bunu string ifade olarak
  değerlendiriyor. Bu durumda tip dönüşüm fonksiyonunu
  hem veriyi alırken uygulayabiliriz. Hem de veriyi aldıktan sonra
  uygulayabiliriz.
"""

# Veriyi alırken tip dönüşüm fonksiyonu kullanmak

sayi_2 = int(input("Lütfen bir tamsayı değeri giriniz : "))
# Kullanıcı 5 sayısını girdiğinde
print(sayi_2)
# Output: 5
print(type(sayi_2))
# Output: <class 'int'># Veriyi aldıktan sonra tip dönüşüm fonksiyonu kullanmak


sayi_3 = input("Lütfen bir tamsayı değeri giriniz :")
sayi_3 = int(sayi_3)
# Kullanıcı 5 sayısını girdiğinde
print(sayi_3)
# Output: 5
print(type(sayi_3))
# Output: <class 'int'>
 
 

 

 

# Python'da kullanıcıdan veri alma - input() Fonksiyonu 
# tip dönüşüm fonksiyonları


"""
  Bir önceki örneğimizde input() fonksiyonu ile
  aldığımız bir veriyi int() fonksiyonu ile
  tamsayı değerine dönüştürmüştük.
  Burada ise birden fazla tip dönüşüm fonksiyonunu
  aynı örnek üzerinden kullanalım.
"""test = input('Lütfen bir sayı giriniz : ')

# Kullanıcı 7 değerini girdiğinde

test_2 = test
print(test_2)
# Output: 7
print(type(test_2))
# Output: <class 'str'>

# Verinin ilk hali string türündedir.

# Aynı veriyi tamsayıya dönüştürüyoruz.
test_3 = int(test_2)
print(test_3)
# Output: 7
print(type(test_3))
# Output:<class 'int'>


# Aynı veriyi float veri türüne yani ondalıklı sayıya dönüştürüyoruz.
test_4 = float(test_2)
print(test_4)
# Output: 7.0
print(type(test_4))
# Output: <class 'float'>


# Aynı veriyi boolen veri türüne dönüştürüyoruz.
test_5 = bool(test_2)
print(test_5)
# Output: True
print(type(test_5))
# Output: <class 'bool'>


# Aynı veriyi liste veri türüne dönüştürüyoruz.
test_6 = list(test_2)
print(test_6)
# Output: ['7']
print(type(test_6))
# Output: <class 'list'># Aynı veriyi tuple veri türüne dönüştürüyoruz.
test_7 = tuple(test_2)
print(test_7)
# Output: ('7',)
print(type(test_7))
# Output: <class 'tuple'>


# Aynı veriyi set veri türüne dönüştürüyoruz.
test_8 = set(test_2)
print(test_8)
# Output: {'7'}
print(type(test_8))
# Output: <class 'set'>

 
 

 

 

# Python'da kullanıcıdan veri alma - input() Fonksiyonu 
# Kullanıcıdan sürekli veri alma

"""
  input() fonksiyonu default olarak kullanıcıdan
  her seferinde tek satırlık veri almaktadır.
  Birden çok satırdan oluşan verileri tek seferde almak
  için koleksiyon veri türlerinden birini kullanmamız
  gerekmektedir. Burada bu veri türlerinden liste
  yapılarını kullanıyoruz.
"""

"""
  Konsol ekranından bir sınıftaki öğrencilerin isimleri
  kaydetmek için bir program yazdığımızı düşünelim.
  Her isim için konsolu ayrı ayrı çalıştırmamız
  zaman-maliyet açısından ekonomik olmayacaktır.
  Bu nedenle çok satırlı bir sistem kuruyoruz.
  Kullanıcıdan öğrenci isimlerini aralarında bir boşluk
  olarak şekilde girmesini istiyoruz. Bütün
  isimler girildikten sonra da bu isimlere konsol ekranından erişiyoruz.
"""


# Boş bir liste tanımlıyoruz
SinifOgrenci = []
print('Lütfen tüm öğrencilerin adını aralarında boşluk olacak şekilde yazınız : ')

# Kullanıcı satırı boş atlamadığı sürece sürekli devam edecek bir döngü kuruyoruz.
# Her defasında satırı listeye append() fonksiyonu yardımı ile ekliyoruz.
while True:
  satir = input()
  if satir:
    SinifOgrenci.append(satir)
  else:
    break


# Listedeki bütün veriyi string bir ifadeye dönüştürüyoruz.
isimler = '\n'.join(SinifOgrenci)
# Bu string ifadeyi boşluklar dikkate alınacak şekilde split() fonksiyonu ile parçalara ayırıyoruz.
isimler = isimler.split()
# Bu parçaların kaç tane olduğunu len() fonksiyonu ile buluyoruz.
length = len(isimler)
print("\n")
print("Öğrenci İsimleri : ")

# Bir döngü yardımı ile her isim ayrı ayrı olacak şekilde yazdırıyoruz.
for i in range(length):
  print(isimler[i])
  print('-----------')

# Kullanıcı, Kerem, Melisa, Yağmur, Mehmet, Elizan, Uğur, Eray, Eymen isimlerini girdiğinde

"""
 Output:
  Öğrenci İsimleri :
  Kerem
  -----------
  Melisa
  -----------
  Yağmur
  -----------
  Mehmet
  -----------
  Elizan
  -----------
  Uğur
  -----------
  Eray
  -----------
  Eymen
  -----------

"""

 

 

# Python'da kullanıcıdan veri alma - input() Fonksiyonu 
# Karşılama Mesajı

"""
  Bu örneğimizde ise kullanıcı
  adını girdiğinde adıyla
  birlikte bir karşılama mesajı
  çıkaran bir uygulama yapmaya çalışıyoruz.
"""

def message():
  isim = input("Lütfen Adınızı Giriniz : \n")
  if isim == "root":
    print("Merhaba Yönetici")
  else:
    print("Merhaba, " + isim + "!")


message()


"""
  Kullanıcı root şeklinde bir isim girdiğinde
  yönetici olarak karşılayan diğer bütün
  durumlarda ise adıyla birlikte merhaba
  diyen bir program tasarlamış olduk.
  Kullanıcı Kerem adını girdiğinde
  Output:
    Kerem
    Merhaba, Kerem!
    

"""
 

 

 

Evet arkadaşlar Python programlamada kullanıcıdan veri almak amacıyla kullanılan input() fonksiyonu ile ilgili birkaç tane örnek yaparak konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalıştık.

 

print('Herkese İyi Kodlamalar')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019