Python'da input() Fonksiyonu

by trustix


Eklenme Tarihi : 20 Aralık 2020 13:31 Views:     802Programlama dillerindeki işlemlerin önemli bir bölümü kullanıcıdan veri almak, bu veriyi saklamak, işlemek, analiz etmek ve en nihayetinden belirtilen şekilde kullanmaktır. Hemem hemen her programlama dilinin, kullanıcıdan veri almak gibi özellikleri vardır.

 

Bu özellikle programlama dilleri arasında farklılık gösterse de temel olarak bir yerleşik fonksiyon veya metot aracılığı ile yapılır. Özellikle C olmak üzere bazı programlama dilleri kullanıcıdan veri almak ve bu veriyi işlemek konusunda Daha hızlıdır. Python programlama dilinde de kullanıcıdan veri almak için iki temel yerleşik fonksiyon bulunmaktadır.

Bunlardan biri Python 2'de kullanılan

raw_input()

 

 

Python 3'te kullanılan

 

input()

fonksiyonudur.

 

Python'da Kullanıcıdan Nasıl Veri Alınır?

 

# Python'da kullanıcıdan veri alma - input() Fonksiyonu


a = input()


"""
  Kullanıcıdan veri almak için bir değişken tanımlıyoruz.
  Daha sonra ise input() fonksiyonunu yazıyoruz.
  Bu kod çalıştırıldığında konsol ekranında 
  bir imlecin yanıp söndüğü görülebilir.
"""
 

 

 

# Python'da kullanıcıdan veri alma - input() Fonksiyonu


"""
  Bir önceki örnekte input() fonskiyonunun
  syntaxini gösterecek şekilde örneğimizi yapmıştık.
  Ancak hem sade hem de anlaması zor olan bir şekilde
  kullanmıştık. Konsol ekranında bir imlecin yanıp
  sönmesi kullanıcıdan veri istendiği anlamına gelebilir.
  Ancak bu verinin neleri içereceği ile ilgili bilgi vermez.
  Bu nedenle örneğimizi biraz daha geliştirelim.
"""

text_1 = input("Lütfen bir kelime giriniz : ")
# Output: Lütfen bir kelime giriniz :

print('Girdiğiniz Kelime : ', text_1)

"""
  Burada kullanıcıdan veri olarak
  string bir ifade istediğimizi
  net bir şekilde belirtmiş oluyoruz.
  Daha sonra kullanıcının girmiş olduğu
  veriyi print() ile ekrana bastırıyoruz.
"""
 

 

 

input()

 

fonksiyonu default olarak girilen veriyi string olarak kabul etmektedir. Şimdi bu durumu inceleyelim.

 

# Python'da kullanıcıdan veri alma - input() Fonksiyonu"""
  Birbirinden farklı veri türlerini
  input() fonksiyonu ile kullanıcıdan almaya
  çalışalım.
"""

n_1 = input("Lütfen bir tamsayı giriniz : ")
n_2 = input("Lütfen ondalıklı sayı giriniz : ")
s_1 = input("Lütfen bir kelime giriniz : ")
b_1 = input("Lütfen boolen türünden bir veri giriniz : ")

print(type(n_1))
print(type(n_2))
print(type(s_1))
print(type(b_1))

"""
  Kullanıcının sırası ile
  5
  5.55
  Merhaba
  True
  değerlerini girdiğini kabul edelim.
  Bu verilerin tipi karşımıza şu
  şekilde çıkacaktır.
  <class 'str'>
  <class 'str'>
  <class 'str'>
  <class 'str'>
  Bu nedenle kullanıcıdan aldığımı veriyi
  dönüşüm fonksiyonları yardımı ile dönüştürmemiz gerekmektedir.
"""
 

 

 

# Python'da kullanıcıdan veri alma - input() Fonksiyonu
"""
  Birbirinden farklı veri türlerini
  input() fonksiyonu ile kullanıcıdan almaya
  çalışalım.
"""

n_1 = int(input("Lütfen bir tamsayı giriniz : "))
n_2 = float(input("Lütfen ondalıklı sayı giriniz : "))
s_1 = input("Lütfen bir kelime giriniz : ")
b_1 = bool(input("Lütfen boolen türünden bir veri giriniz : "))

print(type(n_1))
print(type(n_2))
print(type(s_1))
print(type(b_1))

"""
  Kullanıcının sırası ile
  5
  5.55
  Merhaba
  True
  değerlerini girdiğini kabul edelim.
  Tip dönüşüm fonksiyonlarını kullandığmız için
  veri tipleri karşımıza aşağıdaki gibi çıkacaktır.
  <class 'int'>
  <class 'float'>
  <class 'str'>
  <class 'bool'>

"""


 

 

# Python'da kullanıcıdan veri alma - input() Fonksiyonu
"""
  Kullanıcıdan her bilgi almak istediğimizde aynı kodu
  tekrar yazmamız gerekmememektedir. Bir defada
  kullanıcıdan birden fazla bilgi almak da mümkündür.
  Örneğin:
"""

counrty, city, gender = input('Lütfen ülkenizi, şehrinizi, ve cinsiyetinizi giriniz : ').split()
print('Ülkeniz : ', counrty)
print('Şehriniz : ', city)
print('Cinsiyetiniz : ', gender)

"""
  Kullanıcı değer olarak
  Türkiye, Antalya ve Erkek girmiş olursa 
  karşımıza aşağıdaki gibi bir sonuç çıkacaktır.
  Output: 
  Ülkeniz : Türkiye
  Şehriniz : Antalya
  Cinsiyetiniz : Erkek

"""
  

 

# Python'da kullanıcıdan veri alma - input() Fonksiyonu

"""
  Normal kullanımda input fonksiyonu
  kullanıcıdan her seferinde bir satırlık veri kabul
  etmektedir. Çünkü input() fonksiyonu default olarak bu
  şekilde çalışmaktadır. Ancak Python'daki döngüler ve liste
  veri tipleri yardımı ile kullanıcıdan çok satırlı bilgiler almamız
  da mümkün. Bunun için aşağıdaki gibi bir örnek yapıyoruz.
"""

# TestBir adında boş bir liste tanımlıyoruz.
TestBir = []
print('Lütfen bu işe başvurma nedenlerinizi açıklayınız : ')

# Kullanıcı satırı boş atlamadığı sürece sürekli devam edecek bir döngü kuruyoruz.
# Her defasında satırı listeye append() fonksiyonu yardımı ile ekliyoruz.
while True:
  satir = input()
  if satir:
    TestBir.append(satir)
  else:
    break
# String bir diziye dönüştürerek metnimizi yazdırıyoruz.

metin = '\n'.join(TestBir)
print("\n")
print("Açıklamanız : ")
print(metin)

 

 

 

Evet arkadaşlar Python programlamada kullanılan ve kullanıcıdan veri almaya yarayan input fonksiyonu ile ilgili özellikleri ve kullanım şeklini örnekler üzerinden incelemeye çalıştık.

 

print('Herkese İyi Kodlamalar')
 

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019