Python'da Sayısal Veri Tiplerini Nelerdir?

by trustix


Eklenme Tarihi : 07 Aralık 2020 07:16 Views:     779 Python programlama dilinde diğer programlama dillerinde olduğu gibi farklı farklı veri tipleri vardır. Bu veri tiplerinden sayısal işlemlerde kullanılanlarını burada incelemeye çalışacağız.

# 1- Python'da Tamsayılar - Integer
"""
  Matematiksel işlemlerde kullanılan bütün sayılar Python
  programlama dili içerisinde bir veri tipi olarak kabul edilir.
  Matematikteki tamsayı ifadeler python'da integer veri tipi
  olarak karşımıza çıkmaktadır.
  
  Örneğin: 3, 47, 10, -200

"""
 

 

 

 
# Integer Veri Tipi ve Matematiksel İşlemler-1
result = 3 + 12
print(result)

# Output:15

"""
 Python programlama dili yüksek seviyeli bir dil
 olduğu için bir değişken tanımlarken veri tipini
 belirtmeye ihtiyaç duyulmaz.
"""
 

 

 

# Integer Veri Tipi ve Matematiksel İşlemler-2
result = 3 + 12
print(result)

# Output:15

"""
 Python programlama dili yüksek seviyeli bir dil
 olduğu için bir değişken tanımlarken veri tipini
 belirtmeye ihtiyaç duyulmaz.
"""

print(type(result))
# Output: <class 'int'>

"""
  Ancak tanımladığımız değişkenin veri tipini
  öğrenmek için type komutunu kullanabiliriz. 
  Burada olduğu gibi veri tipimiz integer.
"""
 

 

 

# Integer Veri Tipi ve Matematiksel İşlemler-3
"""

  Integer veri tipini kullanarak temel
  matematiksel işlemleri örneklendirelim


"""

topla = 77 + 14
print(topla)
print(type(topla))

# Output: 91
# Ouptut: <class 'int'>

 
 

 

 

# Integer Veri Tipi ve Matematiksel İşlemler-4
"""

  Integer veri tipini kullanarak temel
  matematiksel işlemleri örneklendirelim


"""

subtraction_1 = 55 - 17
print(subtraction_1)
print(type(subtraction_1))

# Output: 38
# Ouptut: <class 'int'>

 
 
 

 

 

#Integer Veri Tipi ve Matematiksel İşlemler-5
"""

  Integer veri tipini kullanarak temel
  matematiksel işlemleri örneklendirelim


"""

subtraction_2 = - 55 - 17
print(subtraction_2)
print(type(subtraction_2))

# Output: -72
# Ouptut: <class 'int'>

"""
  Bütün matematiksel işlemler hem pozitif
  hem negatif sayılar kullanılarak yapılabilir.
"""
 

 

 

#Integer Veri Tipi ve Matematiksel İşlemler-6
"""

  Integer veri tipini kullanarak temel
  matematiksel işlemleri örneklendirelim


"""

divide_1 = 52 / 4
print(divide_1)
print(type(divide_1))

# Output: 13.0
# Ouptut: <class 'float'>

"""
  Python'da bölme işlemi yapılırken
  buradaki örneğimizde de görüldüğü gibi sonuç float 
  veri türü olarak karşımıza çıkar. Python programalama
  dili gelişmiş matematiksel işlemleri yapabilmek
  daha net sonuçlara ulaşabilmek amacıyla bunu yapmaktadır.
  
"""
 

 

 

# Integer Veri Tipi ve Matematiksel İşlemler-7
"""

  Integer veri tipini kullanarak temel
  matematiksel işlemleri örneklendirelim


"""

multiply_1 = 52 * 4
print(multiply_1)
print(type(multiply_1))

# Output: 208
# Ouptut: <class 'int'>

 

 

 

# Integer Veri Tipi ve Matematiksel İşlemler-8
"""

  Integer veri tipini kullanarak temel
  matematiksel işlemleri örneklendirelim


"""

total_1 = 55 + 6 + 45 + 12
print(total_1)
print(type(total_1))

# Output: 118
# Ouptut: <class 'int'>

 

 

# Integer Veri Tipi ve Matematiksel İşlemler-9
num_1 = int(input("Lütfen bir sayı giriniz : "))
num_2 = int(input("Lütfen bir sayı daha giriniz : "))

result = num_1 * num_2
print(result)

"""
  Her defasında manuel olarak sayıları girmek yerine
  burada olduğu gibi daha dinamik bir şekilde 
  kullanıcıdan istediğimiz sayıları da işleme koyabiliriz.
  Girilen sayılar 7 ve 9 olduğunda sonuç 63 olur.
"""

 

 

# Integer Veri Tipi ve Matematiksel İşlemler-10
"""
 Basit matematiksel işlemleri tamamını tek
 örnek üzerinden gösterelim.


"""

num_1 = int(input("Lütfen 1. Sayıyı giriniz : "))
num_2 = int(input("Lütfen 2. Sayısı giriniz : "))

total = num_1 + num_2
sub = num_1 - num_2
divide = num_1 / num_2
multiply = num_1 * num_2

print("Girdiğiniz Sayıların Toplamı : " + str(total))
print("Girdiğiniz Sayıların Farkı : " + str(sub))
print("Girdiğiniz Sayıların Bölümü : " + str(divide))
print("Girdiğiniz Sayıların Çarpımı : " + str(multiply))


"""
  Lütfen 1. Sayıyı giriniz : 12
  Lütfen 2. Sayısı giriniz : 4
  Girdiğiniz Sayıların Toplamı : 16
  Girdiğiniz Sayıların Farkı : 8
  Girdiğiniz Sayıların Bölümü : 3.0
  Girdiğiniz Sayıların Çarpımı : 48

"""

 

 

# Float Veri Tipi ve Matematiksel İşlemler-1
"""
 Şimdiye kadar integer veri tipi olarak 
 yapmış olduğumuz bütün örnekler aynı şekilde
 float yani ondalıklı verilerlede yapılabilir.
 Kullanıcıdan veriyi alırken float olarak belirtmek
 durumundayız.


"""

num_1 = float(input("Lütfen 1. Sayıyı giriniz : "))
num_2 = float(input("Lütfen 2. Sayısı giriniz : "))

total = num_1 + num_2
sub = num_1 - num_2
divide = num_1 / num_2
multiply = num_1 * num_2

print("Girdiğiniz Sayıların Toplamı : " + str(total))
print("Girdiğiniz Sayıların Farkı : " + str(sub))
print("Girdiğiniz Sayıların Bölümü : " + str(divide))
print("Girdiğiniz Sayıların Çarpımı : " + str(multiply))


"""
Lütfen 1. Sayıyı giriniz : 15.7
Lütfen 2. Sayısı giriniz : 11.4
Girdiğiniz Sayıların Toplamı : 27.1
Girdiğiniz Sayıların Farkı : 4.299999999999999
Girdiğiniz Sayıların Bölümü : 1.3771929824561402
Girdiğiniz Sayıların Çarpımı : 178.98


"""
 

 

 

Python'da Sayısal İşlemlerdeki Kurallar-1
"""
  Python'da birçok programala dilinin aksine
  tanımlanan değişkenler dinamik bir şekilde tanımlanmaktadır.
  İlk olarak integer veri atadığımız num_1 değişkenine daha sonradan
  herhangi bir referans belirtmeden direkt olarak float bir
  veri ataması yapıyor. Bu durumda bir sorunla karşılaşmadan
  değişkenimiz float veri tipine dönüşüyor.

"""


num_1 = 10
print(num_1)
print(type(num_1))

"""
10
<class 'int'>

"""


num_1 = 12.7
print(num_1)
print(type(num_1))

"""
12.7
<class 'float'>

"""

 

 

# Python'da Sayısal İşlemlerdeki Kurallar-2
"""
Python'da tanımlanan değişken isimleri sayısal ifadeler ile başlayamaz

"""

# num_1 => Kullanılabilir
# 1_num => Kullanılamaz


1_num = 4,13
print(1_num)

"""
 Bu durumda aşağıdaki hata ile karşılaşırız.
 SyntaxError: invalid token

"""
 

 

 

# Python'da Sayısal İşlemlerdeki Kurallar-3
"""
 Değişken isimleri birden fazla kelimeden oluşuyor ise
 bu kelimeler arasında boşluk bırakılamaz.
 İkinci kelimenin ilk harfi büyük olabilir.

"""

buBitTestMesajidir = "Merhaba Sayın Seyirciler"
print(buBitTestMesajidir)

# Merhaba Sayın Seyirciler
 

 

 

# Python'da Sayısal İşlemlerdeki Kurallar-4
"""
  Değişken isimlerinde _ (alt çizgi) haricinde herhangi bir
  işaret ya da sembol kullanılamaz.

"""

test_1 = "Türkiye"
print(test_1)

# Output: Türkiye
 
 

 

 

# Python'da Sayısal İşlemlerdeki Kurallar-5
"""
  Python programlama dilinde zaten tanımlanmış olan ya da
  kullanılan anahtar kelimler değişken tanımlamada kullanılamaz.
  for, not , or gibi.
  Ancak bu anahtar kelimelerde yapılan küçük değişikler ile 
  kullanılabilir.
"""

for_1 = "Türkiye"
print(for_1)

# Output: Türkiye
 

 

 

# Python'da Sayısal İşlemlerdeki Kurallar-6
"""

  Python'da dilinde
  daha önceden tanımlanmış iki değişkenin
  verileri birbirleri ile değiştirilebilir.


"""

var_1 = 111
var_2 = 222

print(var_1)
# Output : 111
print(var_2)
# Output: 222

var_1, var_2 = var_2, var_1
print(var_1)
# Output: 222
print(var_2)
# Output: 111

 

 

# Python'da Sayısal İşlemlerdeki Kurallar-7
"""

 Tanımlanan değişken pratik bir şekilde
 kendisi ile arttırılabilir.

"""

# Birinci Kullanım

a = 7
a = a + 1
print(a)
# Output : 8

# İkinci Kullanım / Pratik

a = 7
a += 1 # Önce + işareti daha sonra = ifadesi kullanılmalı.
print(a)
# Output : 8

 

 

print('Herkese İyi Kodlamalar')

 

0

Yorum Formu

vikikod.com    © 2019